Data Nr sprawy Tytuł Pliki
18.09.2020r.ZO58/2020Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy prawidlowosci wykonania kotwien daszkow nad balkonami ostatniego pietra budynku przy ul. Sikorskiego 2 PKP w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
15.09.2020r.ZO56/2020Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym przy ul. swietochowskiego 7 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
STWiOR
15.09.2020r.ZO56/2020Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym przy ul. swietochowskiego 7 w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
STWiOR
07.09.2020r.ZO50/2020Zapytanie ofertowe na wymiane wodomierzy w budynkach mieszkalnych przy ul. Powstancow Wielkopolskich 4, ul. Mleczarskiej 4D, ul. Wyspianskiego 42 w CiechanowieZapytanie ofertowe
02.09.2020r.ZO51/2020Zapytanie ofertowe na remont plyt 8 loggie balkonowych w budynku mieszkalnym przy ul. Plockiej 30 w CiechanowieZapytanie ofertowe
02.09.2020r,ZO54/2020Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 14 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
STWiOR
02.09.2020r.ZO53/2020Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Moniuszki 16 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
STWiOR
19.08.2020r.ZO48/2020Zapytanie ofertowe na wymiane platformy z napedem srubowym przystosowanej do przewozu osob niepelnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstancow Wielkopolskich 16 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
19.08.2020r.ZO47/2020Zapytanie ofertowe na otworzenie stanu pierwotnego schodow zewnetrznych wraz z ich remontem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w budynku mieszkalnym przy ul. Spoldzielczej 1/5 w Ciechanowie Dokumentacja projektowa
Przedmiar robot
Zapytanie ofertowe
STWiOR
Uniewaznienie zapytania ofertowego
19.08.2020r.ZO46/2020Zapytanie ofertowe remont budynku mieszkalnego przy ul. swietochowskiego 7 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
STWiOR
Uniewaznienie zapytania ofertowego
27.07.2020r.ZO42/2020Zapytanie ofertowe na odtworzenie stanu pierwotnego schodow zewnetrznych wraz z ich remontem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Spoldzielczej 1/5 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
STWiOR
13.07.2020r.ZO40/2020Zapytanie ofertowe na remont budynku mieszkalnego przy ul. swietochowskiego 7 w Ciechanowie Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
Specyfikacja technicznsa wykonania i odbioru robot
09.07.2020r.ZO39/2020Zapytanie ofertowe na wykonanie uslugi na pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspolnot Mieszkaniowych w zakresie: okresowego badania stanu sprawnosci polaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkow ochrony od poraZen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatowZapytanie ofertowe
Wykaz budynkow do pomiarow instalalcji elektrycznych
01.07.2020r.ZO37/2020Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej p.n. „Budowa dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca w Ciechanowie na dzialce nr ewid. 10-4301/33 i 10-4301/34”. Budynki naleZy zaprojektowac o identycznej architekturze i identycznych rozwiazaniach konstrukcyjnych.Zapytanie ofertowe
Zalacznik nr 3 - wzor umowy
Informacja z sesji otwarcia ofert
24.06.2020r.TBS/BU3/2020Przetarg na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. Plockiej 1 B w Ciechanowie.Dokumentacja przetargowa
Dokumentacja projektowa
STWiOR
Wyjasnienie
Przedmiar robot zamienny
22.06.2020r.ZO36/2020Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej drewnianej na stolarke pcv w zasobach mieszkaniowych wlasnych Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Rysunek stolarki
17.06.2020r.TBS-02/20Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Ciechnowie Sp. z o. o. w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r. w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288.) zwanej dalej ustawa. SIWZ
Zalacznik nr A
Zalacznik nr B
Zalacznik nr C
Zalacznik nr D
Zalacznik nr 1-7 - wykazy ubezpieczenia mienia
Zalacznik nr 8-9
Ogloszenie o zamowieniu
Wyjasnienia tresci SIWZ z dnia 24.06.2020r
Zalacznik nr1 do pytania nr 4 -wyjasnienia tresci SIWZ
Wyjasnienia tresci SIWZ z dnia 25.06.2020r.
Wyjasnienia tresci SIWZ z dnia 26.05.2020r.
Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
10.06.2020r.ZO35/2020Zapytanie ofertowe na wykonanie oznakowania poziomego - malowania linii ciaglych dla 17 miejsc postojowych dla samochodow osobowych, w tym 1 stanowisko dla osob z niepelnosprawnosciami przy budynku mieszkalnym ul. Sikorskiego 2 PKP w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
10.06.2020r.ZO34/2020Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiane wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 10 w CiechanowieZapytanie ofertowe
27.05.2020r.ZO30/2020Zapytanie ofertowe na wymiane platformy z napedem srubowym przystosowanej do przewozu osob niepelnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstancow Wielkopolskich 16 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
25.05.2020r.ZO29/2020Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej drewnianej w lokalach komunalnych administrowanych przez TBS sp. z o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Dokumentacja techniczna bud, Spoldzielcza 1/5 m 9C,10B
Dokumentacja techniczna bud. 17 Stycznia 37 m 15B,17
19.05.2020r.ZO28/2020Zapytanie ofertowe na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wyspianskiego 42 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
informacja z sesji otwarcia ofert
20.02.2020r.Plan postepowan o udzielenie zamowien 2020Plan zamowie?
12.05.2020r.ZO26/2020Zapytanie ofertowe na ocieplenie naroZy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Andersa 52 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Zalaczniki
28.04.2020r.TBS-01/20Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. na remont plyt loggie balkonowych w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 87 w Ciechanowie. SIWZ
Zalaczniki do SIWZ
Ogloszenie o zamowieniu
Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
21.04.2020r.ZO24/2020Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 32A w Ciechanowie i budynku przy ul. Sienkiewicza 32B w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
Wyjasnienie
Zalacznik nr 1 zamienny
Zalacznik nr 2 - zamienny
09.04.2020r.ZO22/2020Zapytanie ofertowe na remont kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym ul. Wyzwolenia 15 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
06.04.2020r.ZO21/2020Zapytanie ofertowe na wymiane chodnika z plytek betonowych na chodnik z kostki brukowej betonowej przy budynku mieszkalnym ul. Granicznej 43 w Ciechanowie Zapytanie ofertowe
10.03.2020r.BU1/2020Przetarg na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 78 w Ciechanowie.STWiOR
Dokumetacja projektowa
Dokumentacja przetargowa
06.03.2020r.ZO17/2020Zapytanie ofertowe na malowanie dwoch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Mikolajczyka 7 w CiechanowieZapytanie ofertowe
14.02.2020r.ZO13/2020Zapytanie ofertowe na remont kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 18 w CiechanowieZapytanie ofertowe
14.02.2020r.ZO12/2020Zapytanie ofertowe na remont chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Sikorskiego 2 w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
07.02.2020r.ZO10/2020Zapytanie ofertowe na dostawe materialow biurowych i tuszy do drukarek szczegolowo okreslonych w formularzu cenowym na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
05.02.2020r.ZO09/2020Zapytanie ofertowe na zakup oleju napedowego w ilosci szacunkowej 7000l rocznie dla potrzeb Zamawiajacego z ograniczeniem do stacji paliw zlokalizowanych w granicach miasta Ciechanowa.Zapytanie ofertowe
05.02.2020r.ZO08/2020Zapytanie ofertowe na wywoz nieczystosci plynnych ze zbiornikow bezodplywowych dla budynkow komunalnych przy ul. Ksiecia Konrada II 5, Sienkiewicza 146, Orylskiej 3 w Ciechanowie w ilosci 800m3 w skali jednego roku.Zapytanie ofertowe
30.01.2020r.ZO06/2020Zapytanie ofertowe na ocieplenie naroZy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Andersa 52 w CiechanowieZapytanie ofertowe
28.01.2020r.ZO07/2020Zapytanie ofertowe na wymiane wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 3 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
20.01.2020r.ZO04/2020Zapytanie ofertowe na wymiane 1 szt. wylazu dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Granicznej 33 w CiechanowieZapytanie ofertowe
16.01.2020r.ZO05/2020Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 3 w CiechanowieZapytanie ofertowe
13.01.2020r.ZO03/2020Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 16 w Ciechanowie Zapytanie ofertowe
13.01.2020r.BZU1/2020Przetarg na remont 35 szt. loggie balkonowych w budynku mieszkalnym przy ul. Powstancow Wielkopolskich 9 w CiechanowieDokumentacja przetargowa
09.01.2020r.ZO02/2020Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Plockiej 1B w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
09.01.2020r.ZO01/2020Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont balkonow budynku przy ul. 17 Stycznia 1 - Warszawskiej 2 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
25.11.2019r.ZO96/2019Zapytanie ofertowe na dostawe energii elektrycznej do budynkow komunalnych naleZacych do Gminy Miejskiej Ciechanow wykazanych w zalaczniku nr1.Zapytanie ofertowe
Zalacznik nr 1
Zalacznik nr 2
Zalacznik nr 3
16.10.2019r.ZO82/2019Zapytanie ofertowe na zakup i dostawe fabrycznie nowego samochodu typu KOMBIVAN przeznaczonego do przewozu 5 osob,rocznik 2019 z pelna obsluga serwisowa w okresie trwania gwarancji dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wyborze oferty
04.10.2019r.ZO81/2019Zapytanie ofertowe na zakup i dostawe fabrycznie nowego samochodu osobowego typu KOMBIVAN przeznaczonego do przewozu 5 osob, rocznik 2019r. dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Spolecznego sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
Wyjasnienie
Uniewaznienie
25.09.2019r.BU6/2019Przetarg na wymiane wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 14 w CiechanowieDokumentacja przetargowa
Dokumentacja projektowa
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Przedmiar robot
25.09.2019r.ZO78/2019Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomow i pionow wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania , przystosowanie pomieszczenia na wezel cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 52 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
24.09.2019r.ZO77/2019Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 56 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
18.09.2019r.ZO76/2019Zapytanie ofertowe na remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 23 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
16.09.2019r.ZO74/2019Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomow i pionow wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, przystosowanie pomieszczenia na wezel cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 52 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
04.09.2019r.ZO72/2019Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont balkonow budynku przy ul. Warszawskiej 2 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
02.09.2019r.ZO71/2019Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomow i pionow wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, przystosowanie pomieszczenia na wezel cieplny i wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w 16 lokalach w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 13 w CiechanowieDokumentacja projektowa
Zapytanie ofertowe
30.08.2019r.ZO69/2019Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej drewnianej w lokalach komunalnych administrowanych przez TBS Sp. z o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
P.B. Nadrzeczna 28m5
P.B. 17-Stycznia 41m1
P.B. sciegiennego 5/4
P.B. Powsta?cow Warszawskich 7/1
P.B. 17-Stycznia 41/8B
P.B.17-Stycznia 48/1B
P.B. Okrzei 13/18B
P.B. 17-Stycznia 21/4B
P.B. Okrzei 5/3B
P.B. Okrzei 1/2
30.08.2019r.ZO70/2019Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odprowadzenie wod deszczowych z budynku mieszkalnego przy ul. Krubinskiej 56 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Warunki techniczne
21.08.2019 (zloZenie ofert do 02.09.2019r godz. 10:00)Z066/2019Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomu i pionu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i przystosowanie pomieszczenia na wezel cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 9 w Ciechanowie.zo
opis
rzut
rozwin
20.08.2019r.ZO67/2019Zapytanie oferowe na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 37 w CiechanowieZapytanie ofertowe
19.08.2019r.ZO65/2019Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomu i pionu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i przystosowanie pomieszczenia na wezel cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 52 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
13.08.2019r.ZO64/2019Zapytanie ofertowe na usluge kominiarska w budynkach Wspolnot Mieszkaniowych i budynkow bedacych wlasnoscia TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
13.08.2019r.ZO62/2019Zapytanie ofertowe na usluge kominiarska w budynkach komunalnych administrowanych przez towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
07.08.2019r.ZO61/2019Zapytanie ofertowe na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36-lokalowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczna oraz zagospodarowaniem terenu w Ciechanowie przy ul. Karola Szwanke na dzialce Nr 4781/6. Zapytanie ofertowe
30.07.2019r.ZO53/2019Zapytanie ofertowe na wymiane cieplomierzy mieszkaniowych w budynkach stanowiacych wlasnosc Towarzystwa Budownictwa Spolecznego sp. z o. o. w Ciechanowie i budynku Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 19B w CiechanowieZapytanie ofertowe
30.07.2019r.ZO59/2019Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomow i pionow centralnego ogrzewania i wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w 3 lokalach komunalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 16 w CiechanowieZapytanie ofertowe
25.07.2019r.ZO58/2019Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu balkonow naroZnych w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 87 w CiechanowieZapytanie ofertowe
24.07.2019r.ZO57/2019Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej drewnianej w lokalach komunalnych administrowanych przez TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
P.B. ul. Nadrzeczna 28/5, ul. sciegiennego 5/4
P.B. ul. Okrzei 20/4B, ul. Okrzei 15/11,
P.B. ul. Okrzei 11/11A, Okrzei 18/3A
P.B. 17 Stycznia 23/1B,2C
P.B. ul. Okrzei 13/18A, ul. Moniuszki 11/3
P.B. ul. Sienkiewicza 57/2, ul. Sienkiewicza 15/2
P.B. ul. Spoldzielcza 1/5, ul. Hallera 19/1C
P.B. ul. 17 Stycznia 41/1,8B
P.B. ul. 17 stycznia 21/4B, 17 Stycznia 48/1B
P.B. ul. Powsta?cow Warszawskich 7/1
Formularz cenowy
24.07.2019r.BU5/2019Przetarg na wykonanie termomodernizacji i remontu dachu z wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Krubinskiej 53 w Ciechanowie.Dokumentacja przetargowa
STWiOR
Dokumentacja projektowa
Wyjasnienie
Przedmiar robot zamienny
19.07.2019r. (termin zloZenia ofert 06.08.2019r. do godz. 10.00)BU4/2019Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 31 w Ciechanowie.Dokumentacja przetargowa
Dokumentacja projektowa
STWiOR
18.07.2019r.ZO52/2019Zapytanie ofertowe na wykonanie uslugi na pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach i lokalach mieszkalnych komunalnych, Wspolnot Mieszkaniowych w zakresie: okresowego badania stanu sprawnosci polaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkow ochrony od poraZen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow. Zapytanie ofertowe
01.07.2019r.ZO45/2019Zapytanie ofertowe na roboty zdunskie w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
26.06.2019r.TBS-02/19Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. na budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36-lokalowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczna oraz zagospodarowaniem terenu w Ciechanowie przy ul. Karola Szwanke na dzialce Nr 4781/6.SIWZ
Zalaczniki do SIWZ nr 1,3,4,5,6,7,8,14
Zalacznik nr 9 do SIWZ - wzor umowy
Zalacznik nr 13 do SIWZ - harmonogram rzeczowo-finansowy
Zalacznik nr 10 do SIWZ - STWiOR
Zalacznik nr 11 do SIWZ - Projekt budowlany
Wizualizacja
Ogloszenie o zamowieniu
Zalacznik nr 12 do SIWZ - Projekt wykonawczy ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
Zalacznik nr 12 do SIWZ - Projekt wykonawczy -INSTALALCJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE I DROGI
Zalacznik nr 2 do SIWZ - przedmiar robot
Wyjasnienie
Przedmiar robot zamienny
Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
19.06.2019r.BU4/2019Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 31 w CiechanowieDokumentacja projektowa
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roobt
Dojumentacja przetargowa
Uniewaznienie
06.06.2019r.BU2/2019Przetarg na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 78 w CiechanowieDokumentacja przetargowa
STWIOR
Dokumentacja projektowa
31.052019r.BU3Przetarg nana remont dachu z wymiana pokrycia dachowego i remont kominow ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 37 w Ciechanowie. Dokumetacja przetargowa
Dokumentacja projektowa
29.05.2019r.ZO40/2019Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomu i pionow wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i przystosowanie pomieszczenia na wezel cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 41 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokuemtacja projektowa
Projekt budowlany
16.05.2019r.ZO36/2019Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej drewnianej na stolarke pcv w zasobach mieszkaniowych wlasnych Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Rysunki stolarki okiennej
Klauzula informacyjna
16.05.2019r.ZO38/2019Zapytanie ofertowe naopracowanie oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. 3- Maja 10 w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
13.05.2019r.ZO35/2019Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 45 w Ciechanowie dla dwoch lokali komunalnych.Zapytanie ofertowe
10.05.2019r.BU2/2019Przetarg na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 78 w CiechanowieDokumentacja przetargowa
Dokumentacja projektowa
STWIOR
30.04.2019r.BU1/2019Przetarg na wymiane wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 14 w CiechanowieDokumentacja przetargowa
Przedmiar robot
Dokumentacja projektowa
Specyfikacja techniczna wykonania im odbioru roobt
19.04.2019r.ZO33Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczacej wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na wezel cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 13 w CiechanowieZapytanie ofertowe
16.04.2019r.ZO29/2019Zapytanie ofertowe na wymiane wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Mikolajczyka 7 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Wyjasnienie
Przedmiar robot zamienny
10.04.2019r.ZO31Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i przystosowania pomieszczenia na wezel cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 52 w Ciechanowie Zapytanie ofertowe
09.04.2019r.ZO27/2019Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na wezel cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 9 w CiechanowieZapytanie ofertowe
03.04.2019r.ZO26/2019Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczacej wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na wezel cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 13 w CiechanowieZapytanie ofertowe
20.03.2019r.ZO22/2019Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania na wezel cieplny w budynkach mieszkalnych przy ul. Wyzwolenia 9 , ul. Sienkiewicza 52 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
13.03.2019r. (termin zloZenia ofert 27.03.2019r. godz. 12.00)TBS-01/19Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na remont elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Powstancow Warszawskich 7 w CiechanowieSIWZ
Zalaczniki do SIWZ nr 1-nr 10
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Dokumentacja projektowa
Ogloszenie o zamowieniu
Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze
08.03.2019r.ZO20/2019Zapytanie ofertowe na podanie cen jednostkowych brutto na roboty malarskie i towarzyszace w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie wg zalaczonego formularza ofertowo-cenowego (zal.1). Zapytanie ofertowe
05.03.2019r.ZO16/2019Zapytanie ofertowe na wymiane kratek wentylacyjnych na otworach znajdujacych sie w stropodachu budynku mieszkalnego przy ul Powstancow Wielkopolskich 9 w CiechanowieZapytanie ofertowe
04.03.2019r.ZO19/2019Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiane drzwi wejsciowych w budynkach mieszkalnych bedacych „elementem historycznego zespolu powstalego w latach 1940-44, poloZonego w Ciechanowie wpisanego wraz z obszarem do rejestru zabytkow pod numerem A-1401". Zapytanie ofertowe
15.02.2019r.ZO12/2019Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i kominow budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 78 w CiechanowieZapytanie ofertowe
12.02.2019r.ZO09/2019Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.Zapytanie ofertowe
Uniewaznienie zapytania oferowego
12.02.2019r.ZO08/2019Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 56 w CiechanowieZapytanie ofertowe
07.02.2019r.ZO07/2019Zapytanie ofertowe na dostawe materialow biurowych, szczegolowo okreslona w formularzu cenowym dla potrzeb TBS Sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
Wyjasnienie
06.02.2019r.ZO06/2019Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej wykonania wewnetrznej instalalcji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na wezel cieplny w budynkach mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia 41 ul. 17 Stycznia 52 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
01.02.2019r.ZO05/2019Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego przy ul. swietochowskiego 7 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
01.02.2019r.ZO04/2019Zapytanie ofertowe na zakup oleju napedowego w ilosci szacunkowej 7000 l rocznie dla potrzeb Zamawiajacego z ograniczeniem do stacji paliw zlokalizowanych w granicach miasta Ciechanowa.Zapytanie ofertowe
30.01.2019r.ZO3/2019Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu tarasu w budynku uslugowo-handlowym przy ul. Kicinskiego 21/23 w CiechanowieZapytanie ofertowe
29.01.2019r.ZO2/2019Zapytanie ofertowe na wywoz nieczytsosci plynnych ze zbirnikow bezodplyowowych dla budynkow komunalnych przy ul. 3-Maja 8, ul. 3-Maja 10, Ksiecia Konrada II nr 5, Sienkiewicza 146, Orylskiej 3 w Ciechanowie w ilosci 1200 m3.Zapytanie ofertowe
10.10.2019r.ZO1/2019Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji scian zewnetrznych i remontu dachu wraz z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Krubinskiej 53 w CiechanowieZapytanie ofertowe
17.12.2018r.ZO102/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ciechanowie przy ul. K. Szwanke na dzialce o nr. ewid. 4781/6Zapytanie ofertowe
Proket umowy- zal nr 3
Klauzula informacyjna- zal nr 4
Informacja z sesji otwarcia ofert
14.12.2018r.ZO104/2018Zapytanie ofertowe na wymiane wodomierzy mieszkaniowych w budynkach Wspolnot Mieszkaniowych, komunalnych i w zasobach wlasnych Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
09.11.2018r.ZO98/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiane stolarki okiennej i drzwiowej dla budynkow Wspolnot Mieszkaniowych zgodnie z zalacznikiem nr 1.Zapytanie ofertowe
Zestawienie stolarki okiennej
06.11.2018r.ZO97/2018Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarow elektrycznych w budynkach komunalnych, Wspolnot Mieszkaniowych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
23.10.2018r.ZO91/2018Zapytanie ofertowe na zakup i dostawe sprzetu komputerowego w ilosci 12 szt. wraz z oprogramowaniem na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Informacja z sesji otwarcia ofert
18.10.2018r.ZO90Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wymiany wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 14 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klazuzula informacyjna
15.10.2018r.ZO87/2018Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu tarasu w budynku uslugowo-handlowym przy ul. Kicinskiego 21/23 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
09.10.2018r.ZO86/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego lokali szczytowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Andersa 52 w CiechanowieZapytanie ofertowe
09.10.2018r.ZO85/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej i uzupelnienie ubytkow w scianie fundamentowej z zewnatrz budynku od strony wschodniej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 9 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
24.09.2018r.ZO82/2018Zapytanie ofertowe na zakup i dostawe sprzetu komputerowego w ilosci 12 szt. na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
19.09.2018r.ZO80/2018Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu tarasu w budynku uslugowo-handlowym przy ul. Kicinskiego 21/23 w CiechanowieZapytanie ofertowe
04.09.2018r.ZO76/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej i uzupelnienie ubytkow w scianie fundamentowej z zewnatrz budynku od strony wschodniej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 9 w CiechanowieZapytanie ofertowe
04.09.2018r.(zloZenie ofert do 12.09.2018r. do godz. 12.00)ZO75/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont balkonow budynku mieszkalnego przy ul. Krubinskiej 51 w CiechanowieZapytanie ofertowe
22.08.2018r.BU-02/2018Przetarg na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 80 w Ciechanowie.SWIZ
Dokumentacja projektowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
21.08.2018r.ZO72/2018Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej PCV w budynkach mieszkalnych. Przedmiotem zamowienia jest wymiana stolarki okiennej PCV w pomieszczeniach piwnicznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Granicznej 33 w Ciechanowie, wymiana stolarki okiennej PCV na klatce schodowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Plockiej 1B w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
21.08.2018r.ZO71/2018Zapytanie ofertowe opracowanie dokumentacji projektowo=kosztorysowej na remont balkonow budynku mieszkalnego przy ul. Krubinskiej 51 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
09.08.2018r.ZO69/2018Zapytanie ofertowe na usluge kominiarska w budynkach Wspolnot Mieszkaniowych i budynkow bedacych wlasnoscia TBS Sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
03.08.2018r. --TERMIN ZlOZENIA OFERT 20.08.2018r. do godz. 12:00 --TBS-03/18Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Witosa 72 w CiechanowieSIWZ
Zalaczniki do SIWZ nr 1, nr 3-10
Zalacznik do SIWZ nr 2- przedmiar robot
Ogloszenie o zamowieniu
sesjaotwarcia
Zawiadomienie o wyborze
31.07.2018r.ZO68/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego lokali szczytowych wielorodzinnego budynku mieszklnego zlokalizowanego przy ul. Andersa 52 w CiechanowieZapytanie ofertowe
19.07.2018r.ZO67/2018Zapytanie ofertowe na usluge kominiarska w budynkach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
18.07.2018r.ZO66/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont kominow i wymiane rynien i rur spustowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 32A i ul. Sienkiewicza 32B w CiechanowieZapytanie ofertowe
10.07.2018r.ZO65/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiane wewnetrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Mikolajczyka 7 i ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Warunki przylaczeniowe dot. bud. ul. Nadfosnej 3
Warunki przylaczeniowe dot. bud. Mikolajczyka 7
05.07.2018r.ZO62/2018Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacych zamieszkalych budynkach przy ul. Niechodzkiej 3 i ul. Niechodzkiej 3A w CiechanowieZapytanie ofertowe
05.07.2018r.ZO63/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego lokali szczytowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Andersa 52 w CiechanowieZapytanie ofertowe
29.06.2018r.ZO59/2018Zapytanie ofertowe na remont chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm z robotami towarzyszacymi przy budynku mieszkalnym ul. 17 Stycznia 45 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
04.07.2018r.ZO60/2018Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej po poZarze w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 48 w CiechanowieZapytanie ofertowe
27.06.2018r.TBS-02/18Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 3A w Ciechanowie.SIWZ
Dokumentacja projektowa
Przedmiar robot
Zalaczniki do SWIZ: nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10
Ogloszenie o zamowieniu nr 579933-N-2018
Wyjasnienia do zapytania z dnia 06.07.2018r.
IOnformacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze
26.06.2018r.BU1/2018Przetarg na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 19 w CiechanowieDokumentacja projektowa
SIWZ
19.06.2018r.ZO58/2018Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacym zamieszkalym budynku mieszkalnym przy ul.Grodzkiej 3 A w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
15.06.2018r.ZO57/2018Zapytanie ofertowe na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Nadfosnej 8 w CiechanowieZapytanie ofertowe
12.06.2018r.ZO54/2018Zapytanie ofertowe na wykonanie adaptacji budowlanej pomieszczen wezla cieplnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Powstancow Wielkopolskich 4, ul. Powstancow Wielkopolskich 9 i ul. Powstancow Wielkopolskich 11 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Adaptacja budowlana pomieszczenia wezla cieplengo Powst Wlk 4
Adaptacja budowlana pomieszczenia wezla cieplengo Powst Wlk 9
Adaptacja budowlana pomieszczenia wezla cieplnego
29.05.2018r.ZO53/2018Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej drewnianej na stolarke pcv w lokalach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego sp. z o. o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Zalacznik nr 3
25.05.2018r.ZO52/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont schodow wejsciowych zewnetrznych w budynku mieszkalnym przy ul.Spoldzielczej 1/5 w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
22.05.2018r.ZO50/2018Zapytanie ofertowe na remont chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm z robotami towarzyszacymi przy budynku mieszkalnym ul. 17 Stycznia 45 w CiechanowieZapytanie ofertowe
09.05.2018r.ZO48/2018Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomow i pionow wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, przystosowania pomieszczenia na wezel cieplny i wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w 8 lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 48 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
20.04.2018r.ZO43/2018Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Krubinskiej 51 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
17.04.2018r.ZO47/2018Zapytanie ofertowe na wynajem garaZu przy ul. Grodzkiej 3A w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
10.04.2018r.ZO44/2018Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 13 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
09.04.2018r.ZO42/2018Zapytanie ofertowe na wykonanie opaski z kostki betonowej brukowej wokol budynku mieszkalnego przy ul. Ceramicznej 3 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
09.04.2018r.ZO41/2018Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacym zamieszkalym budynku mieszkalnym przy ul.Ceramicznej 3 w Ciechanowie w pomieszczeniach pokoi ogrzewanych piecami kaflowymi.Zapytanie ofertowe
30.03.2018r.ZO40/2018Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej drewnianej na stolarke pcv w zasobach mieszkaniowych wlasnych Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o.w CiechanowieZapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Zalacznik nr 2A
22.03.2018r.ZO39Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomu i pionow wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i przystosowanie pomieszczenia na wezel cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 15 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
22.03.2018r.ZO37/2018Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej na klatce schodowej i w pomieszczeniach piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 37 w CiechanowieZapytanie ofertowe
22.03.2018r.ZO38/2018Zapytanie ofertowe na prace drogowe zwiazane z wykonaniem zjazdu z ul. Karola Szwanke w Ciechanowie na dzialke Dz. Nr. 4781/5 i przeniesienie wiaty przystankowej z wykonaniem zatoki przystankowej przy ul. Karola Szwanke w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
21.03.2018r.ZO36/2018Zapytanie ofertowe na pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania: Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna w Ciechanowie przy ul. Karola Szwanke na dzialce nr 4781/5.Zapytanie ofertowe
16.03.2018r.ZO33/2018Zapytanie ofertowe na naprawe pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 29 w CiechanowieZapytanie ofertowe
09.03.2018r.ZO32Zapytanie ofertowe na wymiane okien polaciowych drewnianych na dachu budynkow mieszkalnych przy ul. Ks. Konrada II 9 i ul. Ks. Konrada II 11 w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
09.03.2018r.ZO32/2018Zapytanie ofertowe na wymiane okien polaciowych drewnianych na dachu budynkow mieszkalnych przy ul. Ks. Konrada II 9 i ul. Ks. Konrada II 11 w Ciechanowie
09.03.2018r.ZO31/2018Zapytanie ofertowe na wymiane kratek wentylacyjnych na otworach znajdujacych sie w stropodachu budynku mieszkalnego przy ul. Powstancow Wielkopolskich 9 w CiechanowieZapytanie ofertowe
09.03.2018r.ZO30/2018Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacym zamieszkalym budynku mieszkalnym przy ul. Kraszewskiego 4 w CiechanowieZapytanie ofertowe
23.02.2018r.ZO28/2018Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacym zamieszkalym budynku mieszkalnym przy ul. Kraszewskiego 4 w Ciechanowie w pomieszczeniach pokoi ogrzewanych piecami kaflowymi. Zapytanie ofertowe
Uniewaznienie zapytania ofertowego
23.02.2018r.ZO27/2018Zapytanie ofertowe na dostawe materialow biurowych, szczegolowo okreslona w formularzu cenowym /roczne zestawienie materialow biurowych do wyceny/- zalacznik nr 2.Zapytanie ofertowe
21.02.2018r.ZO22/2018Zapytanie ofertowe na wymiane okien polaciowych na dachu budynkow mieszkalnych przy ul. Ks. Konrada II 9 i ul. Ks. Konrada II 11 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Uniewaznienie zapytania ofertowego
15.02.2018r.ZO24/2018Zapytanie ofertowe na wymiane cieplomierzy w lokalach w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 70 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
15.02.2018r.ZO23/2018Zapytanie ofertowe na wymiane kompaktowych cieplomierzy mieszkaniowych w ilosci 97 szt. w budynkach stanowiacych wlasnosc Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
12.02.2018r.ZO18/2018Zapytanie ofertowe na malowanie dwoch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspianskiego 42 w CiechanowieZapytanie ofertowe
07.02.2018r.ZO19/2018Zapytanie ofertowe na dostawe materialow biurowych na okres 1 roku, szczegolowo okreslona w formularzu cenowym /roczne zestawienie materialow biurowych do wyceny/- zalacznik nr 2.Zapytanie ofertowe
Uniewaznienie zapytania ofertowego
01.02.2018r.TBS-01/18Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na budowe wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna w Ciechanowie przy ul.Karola Szwanke na dzialce Nr 4781/5. Specyfikacja Istotnych Warunkow zamowienia (SIWZ)
Formularz ofertowy
Wyjasnienia do zapyta? z dnia 14.02.2018r.
Projekt wykonawczy kompletny - Architektura
Przedmiar robot w formacie ath
Ogloszenie o zamowieniu nr 512850-N-2018
Przedmiar robot
Wzor umowy
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Projekt Budowlany
Zalaczniki do SIWZ
Projekt wykonawczy kompletny - Konstrukcja
Projekt wykonawczy kompletny - Instalacje elektryczne
Projekt wykonawczy kompletny - Instalacje sanitarne
Projekt wykonawczy - Instalalcje zewnetrzne
Wyjasnienie i modyfikacja z dnia 23.02.2018r.
Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
26.01.2018r.ZO17/2018Zapytanie ofertowe na wywoz nieczystosci plynnych ze zbiornikow bezodplywowych dla budynkow komunalnych przy ul. 3-Maja 8,ul. 3 Maja 10,ul. Ksiecia Konrada II 5, ul. Sienkiewicza 146,ul. Orylskiej 3 w Ciechanowie w ilosci 1200 m3 w skali jedego roku.Zapytanie ofertowe
26.01.2018R.ZO16/2018Zapytanie ofertowe na remont dwoch klatek schodowych i poloZenie podlogi na strychu w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 5 w CiechanowieZapytanie ofertowe
22.01.2018r.ZO15/2018Zapytanie ofertowe na zakup oleju napedowego w ilosci szacunkowej 7000 l rocznie dla potrzeb Zamawiajacego z ograniczeniem do stacji paliw zlokalizowanych w granicach miasta Ciechanowa.Zapytanie ofertowe
17.01.2018r.ZO13/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie.zapytanie ofertowe
17.01.2018r.ZO12/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 37 w Ciechanowie.zapytanie ofertowe
11.10.2018r.ZO10/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 31 w CiechanowieZapytanie ofertowe
09.01.2018r.ZO07/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Krubinskiej 51 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
08.01.2018r.ZO06/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowanie pod wezel cieplny w budynkach mieszkalnych przy ul. 17 stycznia 48, ul. 17 Stycznia 50 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
03.01.2018r.ZO05/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na wezel cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 15 w CiechanowieZapytanie ofertowe
03.01.2018r.ZO04/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie projektowo-kosztorysowej na remont elewacji w budynkach mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia 78, ul. Sienkiewicza 80 w Ciechanowie Zapytanie ofertowe
03.01.2018r.ZO03/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Powstancow Warszawskich 7 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
03.01.2018r.ZO02/2018Zapytanie ofertowe zloZenie oferty na podanie cen jednostkowych brutto na roboty malarskie i towarzyszace w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie wg zalaczonego formularza ofertowo-cenowego.Zapytanie ofertowe
03.01.2018r.ZO01/2018Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 31 w Ciechanowie Zapytanie ofertowe
20.12.2017r.ZO107/2017Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w CiechanowieZapytanie ofertowe
13.11.2017r.ZO102/2017Zapytanie ofertowe na zakup i dostawe 1 szt. serwera na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp.z o. o. w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
02.11.2017r.ZO101/2017Zapytanie ofertowe na wykonanie uslugi na pomiary elektryczne w budynkach komunalnych, Wspolnot Mieszkaniowych i bedacych wlasnoscia Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie i Administracji Zleconej w zakresie :okresowego badania stanu sprawnosci polaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkow ochrony od poraZen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow.Zapytanie ofertowe
31.10.2017r.ZO100/2017Zapytanie ofertowe na wymiane kratek wentylacyjnych na otworach znajdujacych sie stropodachu budynku mieszkalnego przy ul. Powstancow Wielkopolskich 9 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
24.10.2017 ZO99/2017Zapytanie ofertowe na dostawe energii elektrycznej do budynkow komunalnych i obiektow naleZacych do Gminy Miejskiej Ciechanow wykazanych w zalaczniku nr 1.Zapytanie ofertowe
Zalacznik nr 1
Zalacznik nr 2
Zalacznik nr 3
Przedluzenie terminu skladania ofert
Wyjasnienie
Zalacznik nr 3 po zmianach
19.10.2017r.ZO90/2017Zapytanie ofertowe opracowanie oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na dzialce nr 10-341 przy ul. 3-Maja 8 w CiechanowieZapytanie ofertowe
17.10.2017r.ZO89/2017Zapytanie ofertowe na dostawe energii elektrycznej do budynkow komunalnych i obiektow naleZacych do Gminy Miejskiej Ciechanow wykazanych w zalaczniku nr 1.Zapytanie ofertowe
Szczegolowy opis zamowienia
Formularz ofertowo-cenowy
Projekt umowy
17.10.2017r.ZO87/2017Zapytanie ofertowe na zakup i dostawe 1 szt. serwera na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
Uniewaznienie zapytania ofertowego
17.10.2017r.ZO88/2017Zapytanie ofertowe na remont dwoch klatek schodowych i poloZenie podlogi na strychu w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 5 w CiechanowieZapytanie ofertowe
12.10.2017r.ZO86/2017Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 5 w CiechanowieZapytanie ofertowe
12.10.2017r.ZO85/2017Zapytanie ofertowe na wymiane rynien w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 9 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
12.10.2017r.ZO86/2017Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 5 w Ciechanowie
03.10.2017r.ZO82/2017Zapytanie ofertowego na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. ul. Powstancow Warszawskich 5 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
03.10.2017r.ZO81/2017Zapytanie ofertowe na wymiane kratek wentylacyjnych na otworach znajdujacych sie w stropodachu budynku mieszkalnego przy ul. Powstancow Wielkopolskich 9 w CiechanowieZapytanie ofertowe
21.09.2017r.ZO79/2017Zapytanie ofertowe na wykonanie uslugi deratyzacji w budynkach mieszkalnych komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
12.09.2017r.ZO77/2017Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 3 w CiechanowieZapytanie ofertowe
12.09.2017r.ZO73/2017Zapytanie ofertowe na opracowanie operatu szacunkowego nieruchomosci stanowiacych zabezpieczenie wierzytelnosci BGK.Zapytanie ofertowe
Odpoweidz na pytanie do zapytania ofertowego
29.08.2017r.TBS-03/17Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o szacunkowej wartosci zamowienia powyZej 30000,00 euro do kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamowien publicznych na zadanie:Wykonanie pomieszczenia na wezel cieplny, pionu i poziomu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 9 w CiechanowieSpecyfikacja istotnych warunkow zamowienia
Ogloszenie o zamowieniu nr 502175-N-2017
Dokumentacja techniczna
Informacja z sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
28.08.2017r. ZO69/2017Zapytanie ofertowe na wymiane cieplomierzy w lokalach w budynku przy ul.Andersa 52 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
18.08.2017r.ZO67/2017Zapytanie ofertowe na wykonanie nowej wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 17 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
26.07.2017r.ZO62/2017Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych przy ul. Powstancow Warszawskich 5 w Ciechanowie. Zapytanie ofertow
26.07.2017r.ZO61/2017Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej drewnianej na stolarke pcv na klatkach schodowych w budynku komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
Formularz cenowy
13.07.2017r.TBS-02/17Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o szacunkowej wartosci zamowienia powyZej 30000,00 euro do kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamowien publicznych na zadanie: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Sierakowskiego 9 w Ciechanowie.Specyfikazcja Istotnych Warunkow Zamowienia
Dokumentacja projektowa
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Informacja z sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
13.07.2017r.ZO48/2017Zapytanie ofertowe na zakup i dostawe fabrycznie nowego samochodu typu furgon z pelna obsluga serwisowa w okresie trwania gwarancji dla Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wyborze
12.07.2017r.ZO49/2017Zapytanie ofertowe na wykonanie nowej wewnetrznej instalalacji gazowej i modernizacji wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 76 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
12.07.2017r.ZO53/2017Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 9 w CiechanowieDokumentacja projektowa
Zapytanie ofertowe
06.07.2017r.ZO54/2017Zapytanie ofertowe na utwardzenie terenu kostka brukowa betonowa i remont chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Plocka 1A w CiechanowieZapytanie ofertowe
04.07.2017r.ZO51/2017Zapytanie ofertowe na remont balkonow w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nadrzecznej 28 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Konstrukcja nosna balkonow
Widok balustrady balkonowej
20.06.2017r.ZO50/2017Zapytanie ofertowe na usluge kominiarska w budynkach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
07.06.2017r. (zloZenie ofert do 20.06.2017r. do godz. 10.00)ZO46/2017Zapytanie ofertowe na remont elewacji scian zewnetrznych i naprawe opaski wokol budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Konrada II 9 w CiechanowieZapytanie ofertowe
25.05.2017r. (zloZenie ofert do 07.06.2017r. do godz. 10.00)BU1/2017Przetarg na remont elewacji wraz z dociepleniem scian zewnetrznych w budynku przy ul. Pultuskiej 4/6 w CiechanowieDokumentacja przetargowa
Dokumentacja projektowa
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioruy robot
18.05.2017r. (zloZenie ofert do 30.05.2017r. do godz. 10.30)ZO41/2017Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 50 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Dokumentacja projektowa
18.05.2017r. ( zloZenie ofert do 30.05.2017r. do godz. 10.00)ZO39/2017Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 7 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Dokumentacja projektowa
05.05.2017r. TBS01/17Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o szacunkowej wartosci zamowienia powyZej 30000,00 euro do kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamowien publicznych na zadanie: Remont elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 9 w Ciechanowie.Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
Zalacznik nr 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Zalacznik nr 10 Projekt budowlany
Ogloszenie o zamowieniu nr 502175-N-2017
Informacja z sesji otwarcia ofert
Uniewaznienie postepowania
24.04.2017r. (zloZenie ofert do 04.05.2017r. do godz. 12.00)poprawiono oczywista pomylke pisarska dotyczaca daty zloZenia ofert zgodnie z data podana w zapytaniu ofertowymZO29/2017Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wybudowanie jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ciechanowie przy ul. K. Szwanke.Zapytanie ofertowe
Zalacznik nr 3- wzor umowy
20.04.2017r. (zloZenie ofert do 28.04.2017r. do godz. 10.00)ZO35/2017Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Krubinskiej 56 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
Specyfikacja techniczna wykonania i opdbioru robot
11.04.2017r. (zloZenie ofert do 21.04.2017r. do godz. 10.00)ZO31/2017Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki drewnianej na stolarke pcv w budynkach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
Formularz cenowy
24.03.2017R. (ZlOZENIE OFERT DO 31.03.2017R. DO GODZ. 10.00)ZO27/2017Zapytanie ofertowe na wykonanie uslugi deratyzacji w budynku mieszkalnych komunalnych wyszczegolnionych w zalaczniku nr 2.Zapytanie ofertowe
22.03.2017r. (zloZenie ofert do 31.03.2017r. do godz. 12.00)ZO25/2017Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczacej wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na wezel cieplny w budynkach mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 7, ul. Sienkiewicza 34/36, ul. Hallera 13 w CiechanowieZapytanie ofertowe
22.03.2017r. (zloZenie ofert do 31.03.2017r. do godz. 12.00)ZO24/2017Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na wezel cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 9 w CiechanowieZapytanie ofertowe
21.03.2017r. (zloZenie ofert do 28.03.2017r. do godz. 12.00)ZO23/2017Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 17 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Warunki przylaczenia
15.03.2017r.(zloZenie ofert do 23.03.2017r. do godz. 12.00)ZO22/2017Zapytanie ofertowe na wykonanie przylacza kanalizacji deszczowej dla istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyzwolenia 9 w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
Przedmiar robot
Projekt budowlany
Profil przylacza knalizacji deszczowej
Sprcyfuikacja techniczna wykonaniania i odbioru robot
Projekt zagospodarowania dzialki
10.03.2017r. (zloZenie ofert do 21.03.2017r. do godz. 11.00)ZO18/2017Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej drewnianej na stolarke pcv w zasobach mieszkaniowych wlasnych Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Rysunek stolarki okiennej
Informacja z sesji otwarcia ofert
09.03.2017r. (zloZenie ofert do 22.03.2017r. do godz. 10.00)ZO20/2017Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej , naprawe posadzki i wymiane stolarki okiennej drzwiowej na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nowozagumiennej 13 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
07.03.2017r. (zloZenie ofert do 21.03.2017r. do godz. 10.00)ZO19/2017Zapytanie ofertowe na malowanie tynkow zewnetrznych elewacji budynku, wykonanie nowych tynkow Zywicznych na cokole, naprawe daszkow nad wejsciami, remont plyt balkonowych i naprawe opaski wokol budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Konrada II 11 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
17.02.2017r. (zloZenie ofert do 27.02.2017r. do godz. 12.00)ZO13/2017Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiane wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Batalionow Chlopskich 19 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Wybor oferty
10.02.2017r. (zloZenie ofert do 20.02.2017r. do godz. 12.00)ZO12/2017Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 7 i ul. 17 Stycznia 50 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Wybor oferty 17-Stycznia 50
Wybor oferty Sienkiewicza 7
30.01.2017r. (zloZenie ofert do 06.02.2017r. do godz. 12.00)ZO8/2017Zapytanie ofertowe na zakup oleju napedowego w ilosci szacunkowej 7000l rocznie dla potrzeb Zamawiajacego z ograniczeniem dla stacji paliw zlokalizowanych w granicach miasta Ciechanowa.Zapytanie ofertowe
Wybor oferty
17.01.2017r. (zloZenie ofert do 27.01.2017r. do godz. 12.00)ZO07/2017Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. Sierakowskiego 9 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Wybor oferty
17.01.2017r. (zloZenie ofert do 25.01.2017r. do godz. 12.00)ZO06/2017Zapytanie ofertowe na wywoz nieczystosci plynnych ze zbiornikow bezodplywowych dla budynkow komunalnych przy ul. 3-Maja 8, 3-Maja 10, Ksiecia Konrada II nr 5, Sienkiewicza 146, Orylskiej 3 w Ciechanowie w ilosci 1200m3 w skali jednego roku.Zapytanie ofertowe
17.01.2017r,. (zloZenie ofert do 26.01.2017r. do godz. 12.00)ZO5/2017Zapytanie ofertowe na dostawe materialow biurowych na okres 1 roku, szczegolowo okreslona w formularzu cenowym /roczne zestawienie materialow biurowych do wyceny/– zalacznik nr 2. Zapytanie ofertowe
Wybor oferty
17.01.2017r. (zloZenie ofert do 25.01.2017r. do godz. 10.00)ZO4/2017Zapytanie ofertowe na zakup oleju napedowego w ilosci szacunkowej 7000 l rocznie dla potrzeb Zamawiajacego z ograniczeniem do stacji paliw zlokalizowanych w granicach miasta Ciechanowa.Zapytanie ofertowe
05.01.2017r. (zloZenie ofert do 16.01.2017r. do godz. 11.00)ZO03/2017Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Krubinskiej 56 w CiechanowieZapytanie ofertowe
05.01.2017r.(zloZenie ofert do do 13.01.2017r. do godz. 12.00)ZO02/2017Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 9 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
05.01.2017r. (zloZenie ofert do 16.01.2017r. do godz. 12.00)ZO01/2017Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiane wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 6 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Zalacznik nr 3 -warunki techniczne
14.12.2016r (zloZenie ofert po zmianach do 11.01.2017r. do godz. 10.00)ZO102/2016Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu (koncepcji zagospodarowania) dla budowy trzech budynkow mieszkalnych. wielorodzinnych w Ciechanowie ul. Karola Szwanke nr ewid. dzialki 20-4781/3.Zapytanie ofertowe
Sprostowanie zapytania ofertowego
Formularz ofetowy po zmianach
05.12.2016r. (zloZenie ofert do 15.12.2016r. do godz. 11.00)ZO101/2016Zapytanie ofertowe na dostawe energii elektrycznej do budynkow komunalnych i obiektow naleZacych do Gminy Miejskiej Ciechanow wykazanych w zalaczniku nr 1.Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Szczegolowy opis zamowienia
Projekt umowy
25.11.2016r. (zloZenie ofert do 01.12.2016r. do godz. 12.00)ZO99/2016Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na wezel cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. swietochowskiego 2/6 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
21.11.2016r. (zloZenie ofert do 30.11.2016r. do godz. 11.00)ZO98/2016Zapytanie ofertowe na dostawe energii elektrycznej do budynkow komunalnych i obiektow naleZacych do Gminy Miejskiej Ciechanow wykazanych w zalaczniku nr 1.Zapytanie ofertowe
Fomularz ofertowy
Szczegolowy opis zamowienia
Wzor umowy
03.11.2016r. (zloZenie ofert do 10.11.2016r. do godz. 10.00)ZO95/2016Zapytanie ofertowe na wymiane chodnika betonowego na chodnik z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6 cm przy budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 2 PKP w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
28.10.2016r. (zloZenie ofert do 07.100.2016r do godz. 11.00)93/2016Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kargoszynskiej 38 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
28.10.2016r.(zloZenie ofert do 08.11.2016r. do godz. 10.00)ZO92/2016Zapytanie ofertowe na wzmocnienie konstrukcji stropu lukowego nad piwnica w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej 2 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
19.09.2016r. (zloZenie ofert do 27.10.2016r. do godz. 12.00)ZO82/2016Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiane wewnetrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 10, ul. Powstancow Wielkopolskich 12, ul. Pijanowskiego 5 w CiechanowieZapytanie ofertowe
03.10.2016r. (zloZenie ofert do 11.10.2016r. do godz. 10.00)ZO83/2016Zapytanie ofertowe na wymiane chodnika z plytek betonowych na chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm od strony wejsc do budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
30.09.2016r. (zloZenie ofert do 05.10.2016r. do godz. 10.00)ZO81/2016Zapytanie ofertowe na wykonanie uslugi deratyzacji w budynkach mieszkalnych komunalnych wyszczegolnionych w zalaczniku nr 2.Zapytanie ofertowe
30.09.2016r. (zloZenie ofert do 07.10.2016r. do godz. 10.00)80/2016Zapytanie ofertowe na naprawe pokrycia dachowego polegajaca na jednokrotnym pokryciu dachu papa zgrzewalna gr. 5,20 mm w budynku mieszkalnym przy ul. Sierakowskiego 9 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
27.09.2016r. (zloZenie ofert do 07.10.2016r. do godz. 10.00)ZO79Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. 17-Stycznia 76 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
27.09.2016r. (zloZenie ofert do 04.10.2016r. do godz. 10.00)ZO78/2016Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej drewnianej na stolarke pcv na klatkach schodowych w budynkach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
20.09.2016r. (zloZenie ofert do 27.09.2016r. do godz. 10.00)77/2016Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odprowadzenie wod deszczowych z budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 9 w Ciechanowie, na dzialce nr 1410/7.Zapytanie ofertowe
19.09.2016r. (28.09.2016r. godz. 10.00)ZO76/2016Zapytanie ofertowe na wykonanie podjazdu dla osoby niepelnosprawnej ze zmiana otworu okiennego na drzwiowy w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Konstrukcja i rzut pochylni
Przekroj pionowy pochylni
15.09.2016r.(zloZenie ofert do 23.09.2016r. do godz. 11.00)ZO75/2016Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 23 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
08.09.2016r. (zloZenie ofert do 19.09.2016r. do godz. 10.00)ZO73/2016Zapytanie ofertowe na malowanie pieciu klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Powstancow Wielkopolskich 4 w Ciechanowie Zapytanie ofertowe
06.09.2016r. (zloZenie ofert do 19.09.2016r. do godz. 10.00)ZO71/2016Zapytanie ofertowe na wymiane cieplomierzy mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiacych wlasnosc Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowiezapytanie ofertowe
30.08.2016r. (termin zloZenie oferty do 12.09.2016r. do godz. 10.00)ZO70/2016r.Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacym zamieszkalym budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
30.08.2016r. ( termin zloZenie ofert do 12.09.2016r. do godz. 10.00)ZO69/2016r.Zapytanie ofertowe na remont kominow z przemurowaniem z cegly klinkierowej ponad dachem skosnym krytym dachowka w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
03.08.2016r. (zloZenie ofert do 12.08.2016r. do godz. 12.00)ZO62/2016Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 39 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
26.07.2016r. (zloZenie ofert do 09.08.2016r do godz. 11.00)TBS-03/16Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. Powstancow Wielkopolskich 11 w CiechanowieSIWZ
Dokumentacjia projektowa
Zawiadomienie o wyborze
26.07.2016r. (zloZenie ofert do 04.08.2016r. do godz. 10.00)ZO58/2016Zapytanie ofertowe na malowanie dwoch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 8 w CiechanowieZapytanie ofertowe
05.07.2016r. (zloZenie ofert do 15.07.2016r. do godz. 10.00)ZO53/2016Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacych zamieszkalych budynkach mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia 25 i 17 Stycznia 48 w CiechanowieZapytanie ofertowe
30.06.2016r.ZO 52/2016(zloZenie ofert do 11.07.2016r. do godz. 10.00) Zapytanie ofertowe na malowanie dwoch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Kargoszynskiej 36 w Ciechanowiezapytanie ofertowe
24.06.2016r. (zloZenie ofert do 08.07.2016r. do godz. 12.30), otwarcie ofert 08.07.2016r. godz. 13.00)TBS-02/16Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na remont elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 15 w CiechanowieSIWZ
Dokumentacja projektowa
Zawiadomienie o wyborze
17.06.2016r. (zloZenie ofert do 28.06.2016r. do godz. 10.00)ZO49/2016Zapytanie ofertowe na budowe budynku gospodarczego z trzema komorkami lokatorskimi na dzialce nr ew. 217/9 przy ul. Ceramicznej 3 w CiechanowieZapytanie ofertowe
14.06.2016r.(zloZenie ofert do 22.06.2016r. do godz. 12.00)ZO48/2016Zapytanie ofertowe na usluge kominiarska w budynkach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
09.06.2016r. ( zloZenie ofert do 20.06.2016r. do godz. 10.00)ZO46/2016Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego i wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Ceramicznej 3 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
03.06.2016r. ( zloZenie ofert do 10.06.2016r. do godz. 10.00)ZO41/2016Zapytanie ofertowe na malowanie trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
31.05.2016r. (termin zloZenia ofert do 07.06.2016r. do godz. 12.00)ZO40/2016Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 5 i ul. 17 Stycznia 21 w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
Warunki techniczne Okrzei 5
Warunki techniczne 17 Stycznia 21
25.05.2016r. (termin zloZenia ofert do 09.06.2016r. do godz. 10.00)TBS-01/16Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na wymiane stolarki okiennej drewnianej na stolarke pcv w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie. SIWZ
Formularz cenowy
Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze
17.05.2016r. ( termin zloZenia ofert do 27.05.2016r. do godz. 10.00)ZO35/2016Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki drewnianej na stolarke pcv w zasobach mieszkaniowych wlasnych Towarzystwa Budownictwa Spolecznego sp. z o. o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Rysunek stolarki okiennej
Formularz cenowy
17.05.2016r. (termin zloZenia ofert do 31.05.2016r. do godz. 12.00)34/2016Zapytanie ofert na wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 11 w CiechanowieZapytanie ofertowe
dokuemntacja projektowa
27.04.2016r. (zloZenie ofert do 06.05.2016r. do godz. 10.00)ZO28/2016Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 39 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
20.04.2016r. (termin zloZenia ofert do 05.05.2016r.)ZO26/2016Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 16 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
19.04.2016r. (zloZenia ofert do 09.05.2016r. do godz. 10.00)BU1/2016Przetarg na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 9 w Ciechanowie.Dokumentacja projektowa
Opis techniczny
STWiOR
SIWZ
08.04.2016r. (zloZenie ofert do 18.04.2016r. do godz. 12.00)ZO23/2016Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. Powstancow Wielkopolskich 11 w CiechanowieZapytanie ofertowe
05.04.2016r. (zloZenie ofert do 18.04.2016r. do godz. 10.00)22/2016Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacych zamieszkalych budynkach mieszkalnych przy ul. Malgorzackiej 14, ul. Hallera 5, ul. Hallera 9, Hallera 13/15, Hallera 19 i Hallera 21 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
01.04.2016r. (zloZenie ofert do 12.04.2016r. do godz. 10.00)ZO20/2016Zapytanie ofert na wymiane wewneetrznej instalacji elektrycznej w zakresie montaZu rozdzielni glownych, pietrowych, tablic mieszkaniowych, wymiany wlz i instalacji administracyjnej klatek schodowych i piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Mikolajczyka 7 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokemtacja projektowa
23.03.2016r. (zloZenie ofert 04.04.2016r. do godz. 10.00)ZO16/2016Zapytanie ofert na remont kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Ks. Konrada II 5 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
16.03.2016r. (zloZenie ofert do 24.03.2016r. do godz. 12.00)ZO15/2016Zapytanie ofertowe na wynajem garaZu przy ul. Grodzkiej 3A w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
15.03.2016r. (zloZenie ofert do 29.03.2016r. do godz. 10.00)ZO14/2016Zapytanie ofertowe na docieplenie scian zewnetrznych budynku mieszkalnego przy ul. Niechodzkiej 3A w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
15.03.2016r. ( zloZenie ofert do 29.03.2016r. do godz. 10.00 )ZO13/2016Zapytanie ofertowe na docieplenie scian zewnetrznych budynku mieszkalnego przy ul. Niechodzkiej 3 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
15.03.2016r. (zloZenie ofert do 23.03.2016r. do godz. 10.00)ZO10/2016Zapytanie ofertowe na roboty zdunskie w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
21.01.2016r. (zloZenie ofert do 28.01.2016r. do godz. 12.00)ZO4/2016Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 16 w CiechanowieZapytanie ofertowe
05.01.2016 (zloZenie ofert do 18.01.2016r. do godz.12.00)ZO 01/2016Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 15 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
18.11.2015r. (zloZenie ofert do 27.11.2015r. do godz. 11.00)ZO 109/2015Zapytanie ofertowe na dostawe energii elektrycznej do budynkow komunalnych i obiektow naleacych do Gminy Miejskiej CiechanowZapytanie ofertowe
Zal1
ZAL 3
ZAL 2
16.10.2015r. (zloZenie ofert do 22.10.2015r. do godz. 10.00)ZO92/2015Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 39 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
16.10.2015r. (skladanie ofert do 22.10.2015r. do godz. 10,00)92/2015r.Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 39 w Ciechanowie.
08.10.2015r. ( zloZenie ofert do 19.10.2015r. do godz. 10.00)ZO90/2015Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacym zamiemieszkalym budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w CiechanowieZapytanie ofertowe
28.09.2015r. (zloZenie ofert do 02.10.2015r. do godz. 12.00)ZO88/2015Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizacje wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i przystosowania pomieszczenia na wezel cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 15A w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
24.09.2015r.(zloZenie ofert do 01.10.2015r. do godz. 12.00)ZO87/2015Zapytanie ofertowe na roboty remontowo-budowlane polegajace na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 1 w CiechanowieZapytanie ofertowe
24.09.2015r.(zloZenie ofert do 02.10.2015r. do godz. 10.00)ZO86/2015Zapytanie ofertowe na remont schodow betonowych wejsciowych w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 42 w CiechanowieZapytanie ofertowe
23.09.2015r. (zloZenie ofert do 28.09.2015r. do godz. 12.00)ZO85/2015Zapytanie ofertowe na wykonanie uslugi deratyzacji w budynku mieszkalnych komunalnych wyszczegolnionych w zalaczniku nr 2.Zapytanie ofertowe
18.10.2015r. (zloZenie ofert do 28.09.2015r. do godz. 10.00)ZO84/2015Zapytanie ofertowe na remont pokrycia dachowego, kominow ponad dachem i gzymsu podrynnowego w budynku mieszkalnym przy ul. 17 stycznia 1 i remont kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 2 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
16.09.2015r.(zloZenie ofert do 23.09.2015r. do godz.10.00)ZO83/2015Zapytanie ofertowe na roboty remontowo-budowlane polegajace na wymiane stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych i drzwi wejsciowych do piwnicy w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 8 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
10.09.2015r. (zloZenie ofert do 18.09.2015r. do godz. 10.00)ZO82/2015Zapytanie ofertowe na remont cokolu budynku, murka oporowego wejscia do pomieszczenia wozkowni i wykonanie opaski z kostki betonowej brukowej wokol budynku mieszkalnego przy ul. Wyspianskiego 46 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
09.09.2015r. (zloZenie ofert do 17.09.2015r.)ZO80/2015Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pulku ulanow Legionowych 11 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
02.09.2015r. (zloZenie ofert do 08.09.2015r. do godz. 10.00)ZO77/2015zapytanie ofertowe na naprawe schodow wejsciowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Moscickiego 14 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
05.08.2015r. (zloZenie ofert do 14.08.2015r. do godz. 11:00)ZO71/2015Zapytanie ofertowe na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 74 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
03.08.2015r. (ZloZenie ofert do 10.08.2015r. do godz. 10:00)ZO70/2015Zapytanie ofertowe na jednokrotne pokrycie dachu papa zgrzewalna gr.5,20 mm w budynku mieszkalnym przy ul. Powstancow Wielkopolskich 12 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
03.08.2015r. (ZloZenie ofert do 12.08.2015r. do godz. 12:00)ZO69/2015Zapytanie ofertowe na: remont elewacji, wymiane rynien i rur spustowych, przemurowanie kominow ponad dachem, remont schodow wejsciowych i uzupelnienie opaski z kostki brukowej betonowej wokol budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 80 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja
31.07.2015r. (ZloZenie ofert do dnia 06.08.2015r. do godziny 10:00)ZO68/15Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia na pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,20 mm i naprawe tynkow kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Powstancow Wielkopolskich 4 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
30.07.2015r. (zloZenie ofert do 14.08.2015r. do godz. 10.00)TBS-02/15Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego i wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 8 w Ciechanowiesiwz
Dokumentacja projektowa
STWiOR
Zawidomienie o wyborze
21.07.2015 (zloZenie ofert do 29.07.2015r. do godz. 10.00)ZO66/2015Zapytanie ofertowe na malowanie trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Spoldzielczej 1/5 w CiechanowieZapytanie ofertowe
17.07.2015r. (ZloZenie ofert do 24.07.2015r. do godz. 10.30)ZO65/2015Zapytanie ofertowe na remont schodow betonowych wejsciowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 9 w CiechanowieZapytanie ofertowe
16.07.2015r. (ZloZenie ofert do 24.07.2015r. do godz. 10.00)ZO64/2015Zapytanie ofertowe na remont elewacji scian zewnetrznych szczytowych, wymiane rynien i rur spustowych i wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wokol remontowanych scian w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 3 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja techniczna
13.07.2015r. (zloZenie ofert do 21.07.2015r. do godz. 10.00)ZO63/2015Zapytanie ofertowe na wykonanie uslugi na pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspolnot Mieszkaniowych i bedacych w Administracji zleconej w zakresie okresowego badania stanu sprawnosci polaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkow ochrony od poraZen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow.Zapytanie ofertowe
13.07.2015r. (zloZenie ofert do 22.07.2015r. do godz. 10.00)ZO62/2015Zapytanie ofertowe na remont balkonow w mieszkaniu nr 6,7,10 w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 6 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja techniczna
09.07.2015r. (zloZenie ofert do 20.07.2015r. do godz. 10.00)ZO61/2015Zapytanie ofertowe na malowanie dwoch klatek schodowych z wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 46/48 w CiechanowieZapytanie ofertowe
09.07.2015r. (zloZenie ofert do dnia 17.07.2015r. do godz. 10.30)ZO60/2015Zapytanie ofertowe na remont elewacji z dociepleniem scian zewnetrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Augustianskiej 14, ul. Augustianskiej 16, ul. Augustianskiej 18 i ul. Augustianskiej 20 w CiechanowieZapytanie ofertowe
09.07.2015r. (zloZenie ofert do 17.07.2015r. do godz. 10.00)ZO59/2015Zapytanie ofertowe na remont 2szt. schodow wejsciowych z wymiana balustrad schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Granicznej 43 w CiechanowieZapytanie ofertowe
02.07.2015r. (zloZenie ofert do 14.07.2015r. do godz. 10.30)ZO57/2015Zapytanie ofertowe na wymiane wodomierzy mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiacych wlasnosc Wspolnot Mieszkaniowych.Zapytanie ofertowe
Wyjasnienie
02.07.2015r. (zloZenie ofert do 14.07.2015r. do godz. 10.00)ZO55/2015Zapytanie ofertowe na remont elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 28 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
22.06.2015r. (zloZenie ofert do 01.07.2015r. do godz: 10.00)ZO52Zapytanie ofertowe na roboty remontowo-budowlane polegajace na wymianie stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul Okrzei 3 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
18.06.2015r.(zloZenie ofert do 25.06.2015r. do godz. 10.00)51/2015Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na wezel cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 8 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Projekt budowlany
17.06.2015r. (zloZenie ofert do 03.07.2015r. do godz. 10.00)TBS-01/2015Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na wymiane stolarki okiennej drewnianej na stolarke pcv w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego sp. z o. o. w CiechanowieSpecyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Formularz cenowy
Zawiadomienie o wyborze oferty
11.06.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 24.06.2015r. do godz. 10:00 )ZO 49/2015r.Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego i przemurowanie kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 48 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokumentacja
10.06.2015r. ( zloZenie ofert do 22.06.2015r. do godz. 12.00)ZO50/2015Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Ceramicznej 3 w CiechanowieZapytanie ofertowe
09.06.2015r. (zloZenie oferty do dnia 19.06.2015r do godz. 12.00)ZO48/2015Zapytanie ofertowe na usluge kominiarska w budynkach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
02.06.2015r. (zloZenie ofert do 15.06.2015r. do godz. 10.00)ZO45/2015Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zjazdu z drogi wojewodzkiej nr 615 przy budynku mieszkalnym ul. 17 Stycznia 80 na dzialce o nr ew. 1354/14Zapytanie ofertowe
28.05.2015r. (zloZenia ofert do 09.06.2015r. do godz. 10.00)ZO43/2015Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacym zamieszkalym budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 80, ul.17 Stycznia 19, ul. 17 Stycznia 21, ul. 17 Stycznia 23 i ul. Sienkiewicza 7 w CiechanowieZapytanie ofertowe
21.05.2015 (zloZenie ofert do 01.06.2015r. do godz. 11.00)ZO42/2015Zapytanie ofertowe na remont cokolu, murka oporowego wejscia do pomieszczenia wozkowni i wykonanie opaski z kostki betonowej brukowej wokol budynku mieszkalnego przy ul. Wyspianskiego 42 w CiechanowieZapytanie ofertowe
21.05.2015r. (zloZenie ofert do 01.06.2015r. do godz. 10.00)ZO41/2015Zapytanie ofertowe na roboty remontowo-budowlane polegajace na wymianie stolarki okiennej PCV w piwnicach i klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul.Wyspianskiego 42, ul. Wyspianskiego 44, ul. Wyspianskiego 46, ul. Spoldzielczej 1/5 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
19.05.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 29.05.2015r. do godz. 10:00 )ZO 40/2015r.Zapytanie ofertowe na remont plyt balkonowych, daszkow nad wejsciami, elewacji przy balkonach, wymiane stolarki okiennej piwnicznej i wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wokol budynku mieszkalnego przy ul. Nadfosnej 10 w CiechanowieZapytanie ofertowe
11.05.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 22.05.2015r. do godz. 10:00 )ZO 37/2015r.Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 17 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokumentacja
05.05.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 15.05.2015r. do godz. 10:00 )ZO 33/2015Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 7 w CiechanowieZapytanie ofertowe
23.04.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 08.05.2015r. do godz. 10:00 )ZO 29/2015r.Zapytanie ofertowe na remont elewacji z dociepleniem scian zewnetrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Augustianskiej 6, ul. Augustianskiej 8, ul. Augustianskiej 10 i ul. Augustianskiej 12 w CiechanowieZapytanie ofertowe
23.04.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 05.05.2015r. do godz. 10:00 )ZO 28/2015r.Zapytanie ofertowe na remont kominow z przemurowaniem z cegly klinkierowej ponad dachem skosnym krytym plytkami cementowymi w budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 11 w Ciechanowie i remont kominow z przemurowaniem z cegly klinkierowej ponad dachem skosnym krytym dachowka w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 61, ul. Sienkiewicza 63 i Hallera 17 w CiechanowieZapytanie ofertowe
22.04.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 30.04.2015r. do godz. 10:00 )ZO 27/2015r.Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej drewnianej na stolarke pcv, stolarki drzwiowej i okien dachowych w zasobach mieszkaniowych wlasnych Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
16.04.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 27.04.2015r. do godz. 10:00 )ZO 26/2015r.Zapytanie ofertowe na roboty zdunskie – przestawienia i budowa piecow kaflowych oraz trzonow kuchennych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie w ilosci ok. 25 szt.Zapytanie ofertowe
14.04.2015 (ZloZenie ofert do dnia 24.04.2015r. do godz. 10:00)ZO 25/2015Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zjazdu z drogi wojewodzkiej nr 615 oraz drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy budynku mieszkalnym ul. 17 Stycznia 80 na dzialce o nr ew. 1354/14Zapytanie ofertowe
10.04.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 17.04.2015r. do godz. 12:00 )ZO 24/2015r.Zapytanie ofertowe na wykonanie uslugi deratyzacji w budynkach mieszkalnych komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie, wyszczegolnionych w zalaczniku nr 2.Zapytanie ofertowe
08.04.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 16.04.2015r. do godz. 10:00 )ZO 23/2015r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczacej remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 74 w CiechanowieZapytanie ofertowe
08.04.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 15.04.2015r. do godz. 10:00 )ZO 22/2015r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczacej remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 28 w CiechanowieZapytanie ofertowe
03.04.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 14.04.2015r. do godz. 10:00 )ZO 21/2015r.Zapytanie ofertowe na remont kominow z przemurowaniem z cegly klinkierowej ponad dachem skosnym krytym dachowka w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 9 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
02.04.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 13.04.2015r. do godz. 10:00 )ZO 20/2015r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczacej wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na wezel cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 8 w CiechanowieZapytanie ofertowe
31.03.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 10.04.2015r. do godz. 10:00 )ZO 19/2015r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczacej remontu dachu z wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 8 w CiechanowieZapytanie ofertowe
19.03.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 30.03.2015r. do godz. 10:00 )ZO 18/2015r.Zapytanie ofertowe na remont kominow z przemurowaniem z cegly klinkierowej ponad dachem skosnym krytym plytkami cementowymi w budynku mieszkalnym przy ul. Dobrej 18 i Hallera 9 w Ciechanowie i remont kominow z przemurowaniem z cegly klinkierowej ponad dachem skosnym krytym dachowka w budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 5 i ul. Moniuszki 13 w CiechanowieZapytanie ofertowe
12.03.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 23.03.2015r. do godz. 10:00 )ZO 16/2015r.Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej, wymiane pochwytow balustrady schodowej i poloZenie plytek gresowych na scianach korytarza wejsciowego do klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Mikolajczyka 4 w CiechanowieZapytanie ofertowe
10.03.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 25.03.2015r. do godz. 10:00 )ZO 15/2015r.Zapytanie ofertowe na remont schodow betonowych i budowe dwoch wiatrolapow – wejscia do budynku mieszkalnego przy ul. Kargoszynska 38 w CiechanowieZapytanie ofertowe
06.03.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 13.03.2015r. do godz. 10:00 )ZO 14/2015r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczacej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Okrzei 9 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
26.02.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 12.03.2015r. do godz. 10:00 )ZO 13/2015r.Zapytanie ofertowe na malowanie trzech klatek schodowych, wymiane pochwytu z drewna lisciastego, poloZenie plytek gresowych w trzech wiatrolapach i na wejsciu do klatek schodowych, wymiane uszkodzonych stopnic schodowych, maskowanie rur gazowych korytami aZurowymi pcv i malowanie piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. StraZackiej 2 w CiechanowieZapytanie ofertowe
24.02.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 09.03.2015r. do godz. 10:00 )ZO 12/2015r.Zapytanie ofertowe na wymiane drzwi przejsciowych ze stalowych na aluminiowe w trzech klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. StraZackiej 2 w CiechanowieZapytanie ofertowe
20.02.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 05.03.2015r. do godz. 10:00 )ZO 11/2015r.Zapytanie ofertowe na wymiane drzwi przejsciowych z drewnianych na aluminiowe w pieciu klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Plockiej 30 w CiechanowieZapytanie ofertowe
20.02.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 05.03.2015r. do godz. 10:00 )ZO 10/2015r.Zapytanie ofertowe na malowanie pieciu klatek schodowych z oczyszczeniem podloZa i schodow z lastriko, wymiane pochwytow balustrady schodowej na pochwyt z drewna sosnowego, wymiane uszkodzonych stopnic schodowych i malowanie pomieszczenia suszarni w budynku mieszkalnym przy ul. Plockiej 30 w CiechanowieZapytanie ofertowe
20.02.2015r. ( ZloZenie ofert do dnia 06.03.2015r. do godz. 10:00 )ZO 09/2015r.Zapytanie ofertowe na remont pokrycia dachu zwiazany z uzupelnieniem akcesorii dachowych oraz obrobek rynnowych budynku mieszkalnego przy ul. Pultuskiej 12 w CiechanowieZapytanie ofertowe
12.02.2015r. ( ZloZenie ofert do 18.02.2015r. do godz. 10:00 , otwarcie ofert 19.02.2015r. o godz. 12:00) )ZO 08/2015r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyzwolenia 19 w CiechanowieZapytanie ofertowe
06.02.2015r. ( ZloZenie ofert do 16.02.2015r. do godz. 10:00 )ZO 07/2015r.Zapytanie ofertowe na dostawe bezprzewodowych detektorow tlenku wegla (czadu) na potrzeby gminnych zasobow mieszkaniowych.Zapytanie ofertowe
28.01.2015r. ( ZloZenie ofert do 05.02.2015r. do godz. 10:00 )ZO 06/2015r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczacej rozbudowy istniejacych garaZy o czesc magazynowa zlokalizowanych na dzialce nr 1374/70 przy ul. Wyzwolenia w CiechanowieZapytanie ofertowe
23.01.2015r. ( ZloZenie ofert do 03.02.2015r. do godz. 10:00 )ZO 05/2014r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie wymiany wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 14 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
23.01.2015r. ( ZloZenie ofert do 04.02.2015r. do godz. 10:00 )ZO 04/2015r.Zapytanie ofertowe na zakup oleju napedowego w ilosci szacunkowej 7 000 l rocznie dla potrzeb Zamawiajacego z ograniczeniem do stacji paliw zlokalizowanych w granicach miasta Ciechanowa.Zapytanie ofertowe
21.01.2015r. ( ZloZenie ofert do 02.02.2015r. do godz. 10:00 )ZO 03/2015r.Zapytanie ofertowe na dostawe materialow biurowych na okres 1 roku od daty podpisania umowy, szczegolowo okreslona w formularzu cenowym /roczne zestawienie materialow biurowych do wyceny/ – zalacznik nr 2Zapytanie ofertowe
21.01.2015r. (ZloZenie ofert do 06.02.2015r. do godz. 10:00, otwarcie ofert 09.02.2015r. o godz. 12:00)Z0 02/2015r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z remontem kominow ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 80 w CiechanowieZapytanie ofertowe
21.01.2015r. (ZloZenie ofert do 29.01.2015r. do godz. 12:00 )ZO 01/2015r.Zapytanie ofertowe na wywoz nieczystosci plynnych ze zbiornikow bezodplywowych dla budynkow komunalnych przy ul. 3-Maja 8, 3-Maja 10, Ksiecia Konrada II nr 5, Sienkiewicza 146 i Orylskiej 3 w Ciechanowie w ilosci okolo 1200 m3 w skali jednego rokuZapytanie ofertowe
18.12.2014r. ( ZloZenie ofert do 07.01.2015r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie 08.01.2015r. o godzinie 10:00 )ZO 80A/2014r.Zapytanie ofertowe dotyczace opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont balkonow w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 6 w CiechanowieZapytanie ofertowe
11.12.2014r. ( ZloZenie ofert do 19.12.2014r. do godz. 10:00 )ZO 81/2014r.Zapytanie ofertowe na wymiane wodomierzy mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiacych wlasnosc Gminy Miejskiej Ciechanow administrowanej przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
09.12.2014r. ( ZloZenie ofert do 16.12.2014r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie 17.12.2014r.o godzinie 10:00 )ZO 80/2014r.Zapytanie ofertowe dotyczace opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont balkonow w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 6 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Informacja
25.11.2014r. ( ZloZenie ofert do 12.12.2014r. do godz. 10:00 )PBU-09/2014r.Przetarg na rozbiorke kotlowni z kominem dymowym zlokalizowanej na dzialce 281/1, 281/7, 281/8 w Ciechanowie przy ul. Sierakowskiego 9.SIWZ
Dokumentacja
Wybor
30.11.2014r. ( ZloZenie ofert do 14.11.2014r. do godz. 10:00)PBU-08A/2014Przetarg na dostawe fabrycznie nowego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony z zabudowa wywrotka 3- stronnaSIWZ
Wyjasnienie nr 1
Wyjasnienie nr 2
29.10.2014r. ( ZloZenie ofert do 07.11.2014r. do godz. 10:00 )ZO 75/2014r.Zapytanie ofertowe na malowanie srodkowej klatki schodowej i wymiane drzwi wejsciowych do piwnicy w pierwszej klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 1 w CiechanowieZapytanie ofertowe
29.10.2014r. ( ZloZenie ofert do 14.11.2014r. do godz. 12:00)ZO 74/2014r.Zapytanie ofertowe na wykonanie uslugi na pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych komunalnych i budynku Wspolnoty Mieszkaniowej w Ciechanowie w zakresie: okresowego badania stanu sprawnosci polaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkow ochrony od poraZen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow.Zapytanie ofertowe
27.10.2014r. ( ZloZenie ofert do 06.11.2014r. do godz. 10:00)ZO 73/2014r.Zapytanie ofertowe na remont schodow betonowych i budowa dwoch wiatrolapow - wejscia do budynku mieszkalnego przy ul. Kargoszynskiej 38 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
10.10.2014r. ( ZloZenie ofert do 22.10.2014r. do godz. 10:00)PBU-08/2014Przetarg na dostawe fabrycznie nowego samochodu dostawczego, o DMC do 3,5 tony z zabudowa wywrotka 3- stronna.SIWZ
Wyjasnienie nr 1
Wyjasnienie nr 2
Uniewaznienie
03.10.2014r. ( ZloZenie ofert do 10.10.2014r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie o godzinie 12:00 )ZO 61/2014r.Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Fabrycznej 9 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja
26.09.2014r. ( ZloZenie ofert do 07.10.2014r. do godz. 10:00)ZO 59/2014r.Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej i naprawa sciany kominowej w budynku mieszkalnym przy Fabrycznej 3 w CiechanowieZapytanie ofertowe
19.09.2014r. ( ZloZenie ofert do 26.09.2014r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie o godzinie 12:00 )ZO 55/2014r.Zapytanie ofertowe na wymiane wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. StraZackiej 2 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja
12.09.2014r. ( ZloZenie ofert do 18.09.2014r. do godz. 10:00)ZO53Zapytanie ofertowe na remont elewacji, i wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wokol budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 7 w Ciechanowie Zapytanie ofertowe
Dokumentacja
12.09.2014r.(ZloZenie ofert do 18.09.2014r. do godz. 10:00)Zapytanie ofertowe na remont elewacji, i wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wokol budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 7 w Ciechanowie Formularz ofertowy
11.09.2014r. ( ZloZenie ofert do 18.09.2014r. do godz. 10:00)ZO 52/2014r.Zapytanie ofertowe na wymiane cieplomierzy mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiacych wlasnosc Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. Ciechanow oraz w budynku Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 19B administrowanej przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
10.09.2014r. ( ZloZenie ofert do 16.09.2014r. do godz. 10:00)ZO 51/2014r.Zapytanie ofertowe na remont dachu, wymiane rynien i rur spustowych budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 7 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokumentacja
01.09.2014r. ( ZloZenie ofert do 10.09.2014r. do godz. 10:00)ZO 47/2014r.Zapytanie ofertowe na remont plyt balkonowych, daszkow nad wejsciami, elewacji przy balkonach, wymiane stolarki okiennej piwnicznej i wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wokol budynku mieszkalnego przy ul. Nadfosnej 10 w CiechanowieZapytanie ofertowe
27.08.2014r. ( ZloZenie ofert do 05.09.2014r. do godz. 10:00)ZO 46/2014r.Zapytanie ofertowe na remont elewacji, wymiane rynien i rur spustowych i wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wokol budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 4 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokumentacja
27.08.2014r. ( ZloZenie ofert do 03.09.2014r. do godz. 10:00)ZO 45/2014r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie miejsc postojowych na terenie dzierZawionego gruntu w pasie drogowym dzialki nr 1474/2 i 1475/2 przy ul. Krotowskiej w CiechanowieZapytanie ofertowe
26.08.2014r. ( ZloZenie ofert do 02.09.2014r. do godz. 10:00)PBU-07/2014r.Przetarg na remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pultuskiej 4/6 w CiechanowieSIWZ
Dokumentacja
26.08.2014r. ( ZloZenie ofert do 04.09.2014r. do godz. 10:00)ZO 44/2014r.Zapytanie ofertowe na malowanie 100% klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 32A i 50% klatki schodowej w laczniku budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 32A w Ciechanowie oraz malowanie 50% klatki schodowej w laczniku budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 32B w CiechanowieZapytanie ofertowe
20.08.2014r. ( ZloZenie ofert do 28.08.2014r. do godz. 10:00)ZO 42/2014r.Zapytanie ofertowe na malowanie dwoch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 3 w CiechanowieZapytanie ofertowe
25.07.2014r. (ZloZenie ofert do 30.07.2014r. do godz. 10:00)ZO 37/2014r.Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Okrzei 14 w Ciechanowie i wymiane chodnika z plytek betonowych na chodnik z kostki brukowej betonowej przy budynku mieszkalnym ul. Wyspianskiego 46 w CiechanowieZapytanie ofertowe
14.07.2014r.(ZloZenie ofert do 24.07.2014r. do godz. 10:00)ZO36/2014r.Zapytanie ofertowe na remont elewacji z dociepleniem scian zewnetrznych budynku mieszkalnego przy ul. Szumnej 2A w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
11.07.2014r. (ZloZenie ofert do 21.07.2014r. do godz. 10:00)ZO 35/2014r.Zapytanie ofertowe na remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Szumnej 2A w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
18.06.2014r. (ZloZenie ofert do 27.06.2014r. do godz. 10:00)ZO34/2014r.Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej z wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 28 w CiechanowieZapytanie ofertowe
16.06.2014r. ( ZloZenie ofert do 30.06.2014r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie o godzinie 10:15 )TBS-06/14Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na wymiane stolarki okiennej drewnianej na stolarke pcv w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie.SIWZ
Wyjasnienia nr 1
wybor oferty
06.06.2014r. ( ZloZenie ofert do 13.06.2014r. do godz. 10:00 )ZO 32/2014r.Zapytanie ofertowe na usluge kominiarska w budynkach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie w zakresie: 1) wykonania okresowej kontroli stanu technicznej sprawnosci przewodow spalinowych wentylacyjnych i dymowych, 2) wykonania okresowego czyszczenia przewodow spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.Zapytanie ofertowe
04.06.2014r. ( ZloZenie ofert do 17.06.2014r. do godz. 10:00 )ZO 31/2014r.Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacych zamieszkalych budynkach mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia 48, ul. 17 Stycznia 50 w CiechanowieZapytanie ofertowe
29.05.2014r. ( ZloZenie ofert do 11.06.2014r. do godz. 10:00 )PBU-05/2014r.Przetarg na termomodernizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadfosnej 4 w CiechanowieSIWZ
Dokumentacja
28.05.2014r. ( ZloZenie ofert do 12.06.2014r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie o godzinie 10:15 )TBS-05/14Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na termomodernizacje budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 2 w CiechanowieSIWZ
Dokumentacja
Wybor oferty
27.05.2014r. ( ZloZenie ofert do 03.06.2014r. do godz. 10:00 )ZO 30/2014r.Zapytanie ofertowe na wykonanie nowego przylacza wodociagowego do budynku mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 3A w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokumentacja
23.05.2014r. ( ZloZenie ofert do 06.06.2014r. do godz. 10:00 )PBU-04/2014r.Przetarg na termomodernizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 2 PKP w CiechanowieOgloszenie o przetargu
Dokumentacja
22.05.2014r. ( ZloZenie ofert do 05.06.2014r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie o godzinie 10:15 )TBS-04/14Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na termomodernizacje budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Powstancow Wielkopolskich 13 w CiechanowieSIWZ
Dokumentacja
Wybor oferty
22.05.2014r. (ZloZenie ofert do 30.05.2014r. do godz. 10:00)ZO 29/2014Zapytanie ofertowe na wymiane szyb zbrojonych w balustradach balkonowych w budynku mieszkalnym przy ul. Narutowicza 14B w CiechanowieZapytanie ofertowe
16.05.2014r. ( ZloZenie ofert do 27.05.2014r. do godz. 10:00 )PBU-03/2014r.Przetarg na termomodernizacje z wymiana pokrycia dachowego i przemurowaniem kominow ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Narutowicza 16/18 w Ciechanowie (Wspolnota mieszkaniowa)Ogloszenie o przetargu
Dokumentacja
13.05.2014r. ( ZloZenie ofert do 23.05.2014r. do godz. 10:00 )PBU-02/2014r.Przetarg na termomodernizacje z wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 5 w Ciechanowie (Wspolnota mieszkaniowa)Ogloszenie o przetargu
Dokumentacja
25.04.2014r.( ZloZenie ofert do 12.05.2014r. do godz. 10:00 )ZO 24/2014Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wymiane wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. StraZackiej 2 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
14.04.2014r. ( ZloZenie ofert do 28.04.2014r. do godz. 11:00 )ZO 23/2014r.Zapytanie ofertowe na roboty zdunskie – przestawienia i budowa piecow kaflowych oraz trzonow kuchennych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie w ilosci ok. 20 szt.Zapytanie ofertowe
14.04.2014r. ( ZloZenie ofert do 22.04.2014r. do godz. 10:00 )ZO 22/2014r.Zapytanie ofertowe na wykonanie uslugi deratyzacji w budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspolnot Mieszkaniowych, bedacych wlasnoscia Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie i budynku bedacego administracja zlecona wyszczegolnionych w zalaczniku nr 2.Zapytanie ofertowe
08.04.2014r. ( ZloZenie ofert do 24.04.2014r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie o godzinie 10:15 )TBS-03/14Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na docieplenie scian zewnetrznych i wymiana stolarki okiennej niewymienionej w budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej 37A w Ciechanowie.SIWZ
Zdjecie budynku
Wyjasnienie nr 1
Zawiadomienie o wyborze oferty
31.03.2014r. ( ZloZenie ofert do 15.04.2014r. do godz. 10:00 ) PBU-01/2014r.Przetarg na docieplenie pozostalych scian zewnetrznych i remont kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 29 w Ciechanowie. (Wspolnota mieszkaniowa)SIWZ
Rzuty budynku
28.03.2014r. ( ZloZenie ofert do 14.04.2014r. do godz. 11:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie o godzinie 11:15 )TBS-02/14Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 1/3 w Ciechanowie.SIWZ
Dokumentacja
Powiadomienie o wyborze oferty
28.03.2014r. ( ZloZenie ofert do 14.04.2014r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie o godzinie 10:15 )TBS-01/14Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego i przemurowaniem kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 2/4 w Ciechanowie.SIWZ
Dokumentacja
Powiadomienie o wyborze ofery
03.03.2014r. ( ZloZenie ofert do 14.03.2014r. do godz. 10:00 )ZO 18/2014r.Zapytanie ofertowe na remont kominow z przemurowaniem z cegly klinkierowej ponad dachem skosnym krytym papa w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 10 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
28.02.2014r. (zloZenie ofert do 11.03.2014r. do godz. 10:00)ZO 17/2014r.Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacym zamieszkalym budynku mieszkalnym przy ul. Ks. Konrada II 5 w Ciechanowiezapytanie ofertowe
20.02.2014r. ( ZloZenie ofert do 07.03.2014r. do godz. 10:00 )ZO 15/2014r.Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej i demontaZ naczynia wzbiorczego w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 27 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
18.02.2014r. ( ZloZenie ofert do 03.03.2014r. do godz. 10:00 )ZO 14/2014r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: - Remont dachu z wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 17 w Ciechanowie. - Remont dachu z wymiana pokrycia dachowego i remontem kominow ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 48 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
16.01.2014r. ( ZloZenie ofert do 28.01.2014r. do godz. 10:00 )ZO 10/2014r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie nowego przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Orylskiej 3/1 w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
16.01.2014r. ( ZloZenie ofert do 28.01.2014r. do godz. 10:00 )ZO 9/2014r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie nowego przylacza wodociagowego do budynku przy ul. Grodzkiej 3A w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
14.01.2014r. ( ZloZenie ofert do 21.01.2014r. do godz. 12:00 )ZO 7/2014r.Zapytanie ofertowe na opracowanie odrebnych dokumentacji projektowo - kosztorysowych na termomodernizacje dwoch czesci budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 2 PKP i ul. Sikorskiego 2 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
14.01.2014r. ( ZloZenie ofert do 27.01.2014r. do godz. 13:00 )ZO 6/2014r.Zapytanie ofertowe na wywoz nieczystosci plynnych ze zbiornikow bezodplywowych dla budynkow komunalnych przy ul. 3-Maja 8, 3-Maja 10, Ksiecia Konrada II nr 5, Sienkiewicza 146 i Orylskiej 3 w Ciechanowie w ilosci okolo 1500 m3 w skali jednego roku.Zapytanie ofertowe
14.01.2014r. ( ZloZenie ofert do 27.01.2014r. do godz. 12:30 )ZO 5/2014r.Zapytanie ofertowe na zakup oleju napedowego w ilosci szacunkowej 8 000 l rocznie dla potrzeb Zamawiajacego z ograniczeniem do stacji paliw zlokalizowanych w granicach miasta Ciechanowa.Zapytanie ofertowe
14.01.2014r. ( ZloZenie ofert do 27.01.2014r. do godz. 12:00 )ZO 4/2014r.Zapytanie ofertowe na dostawe materialow biurowych na okres 1 roku od daty podpisania umowy dla potrzeb TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie, szczegolowo okreslona w formularzu cenowym /roczne zestawienie materialow biurowych do wyceny/– zalacznik nr 2.Zapytanie ofertowe
29.11.2013r. ( ZloZenie ofert do 06.12.2013r. do godz. 10:00 )ZO 81/2013r.Zapytanie ofertowe na malowanie dwoch pomieszczen piwnicznych, lazienki i poloZenie plytek gresowych w pomieszczeniu pralni i lazienki w budynku mieszkalnym przy ul. Powstancow Wielkopolskich 12 w CiechanowieZapytanie ofertowe
29.11.2013r. ( ZloZenie ofert do 09.12.2013r. do godz. 12:00 )ZO 80/2013r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wymiany wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 6 w CiechanowieZapytanie ofertowe
21.10.2013r. ( ZloZenie ofert do 25.10.2013r. do godz. 10:00 )ZO 69/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace wykonania chodnika z kostki brukowej betonowej dojscie do budynku przy ul. Sienkiewicza 39 i remont chodnika przy budynku ul. Wyspianskiego 44 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
21.10.2013r. ( ZloZenie ofert do 30.10.2013r. do godz. 10:00 )ZO 68/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace wymiany stolarki okiennej PCV na klatkach schodowych w istniejacych budynkach mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 32A i ul. Wojska Polskiego 12 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
18.10.2013r. ( ZloZenie ofert do 25.10.2013r. do godz. 12:00 )ZO 66/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace wykonania uslugi na pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspolnot Mieszkaniowych i bedacych wlasnoscia Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
16.10.2013r. ( ZloZenie ofert do 23.10.2013r. do godz. 10:00 )ZO 65/2013Zapytanie ofertowe na podanie cen jednostkowych brutto na roboty malarskie i towarzyszace w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie wg. zalaczonego formularza ofertowo-cenowego (zal. nr 1).Zapytanie ofertowe
11.10.2013r. ( ZloZenie ofert do 18.10.2013r. do godz. 10:00 )ZO 62/2013r.Zapytanie ofertowe na wykonanie murkow (scianek) przy szesciu wiatrolapach budynku mieszkalnego przy ul. Powstancow Wielkopolskich 4 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
10.10.2013r. ( ZloZenie ofert do 16.10.2013r. do godz. 10:00 )ZO 59/2013r.Zapytanie ofertowe na remont kominow z przemurowaniem z cegly klinkierowej ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 14 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
08.10.2013r. ( ZloZenie ofert do 15.10.2013r. do godz. 10:00 )ZO 56/2013r.Zapytanie ofertowe na wykonanie opaski wokol budynku z likwidacja 2 szt. wsypow do piwnicy i wykonanie chodnika przed budynkiem przy ul. Krubinskiej 56 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
07.10.2013r. ( ZloZenie ofert do 14.10.2013r. do godz. 10:00 )ZO 55/2013r.Zapytanie ofertowe na remont kominow z przemurowaniem z cegly klinkierowej ponad dachem skosnym krytym papa w budynku mieszkalnym przy ul. Szumnej 2A w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
01.10.2013r. ( ZloZenie ofert do 11.10.2013r. do godz. 10:00 )ZO 54/2013r.Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej z wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej administracyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 10 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
27.09.2013r. ( ZloZenie ofert do 08.10.2013r. do godz. 10:00 )ZO 53/2013r.Zapytanie ofertowe na wymiane chodnika z plytek betonowych na chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm i wykonanie nakladki z masy bitumicznej na nawierzchni drogi wewnetrznej przy budynku mieszkalnym ul. 17 Stycznia 43 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
20.09.2013r. ( ZloZenie ofert do 27.09.2013r. do godz. 12:00)ZO 52/2013r.Zapytanie ofertowe na wykonanie uslugi deratyzacji w budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspolnot Mieszkaniowych, bedacych wlasnoscia Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. i budynku bedacego administracja zlecona wyszczegolnionych w zalaczniku nr 2.Zapytanie ofertowe
19.09.2013r. ( ZloZenie ofert do 27.09.2013r. do godz. 10:00 )ZO 51/2013r.Zapytanie ofertowe na przeloZenie z wyprofilowaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej – wjazd do garaZy budynku mieszkalnego przy ul. Witosa 87 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
17.09.2013r. ( ZloZenie ofert do 30.09.2013r. do godz. 10:00)ZO50/2013Zapytanie ofertowe na wykonanie docieplenia spodow plyt balkonowych w budynku przy ul. StraZackiej 2 w Ciechanowie w ilosci 26 szt.Zapytanie ofertowe
11.09.2013r. ( ZloZenie ofert do 18.09.2013r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie o godz. 12:00 )ZO 49/2013r.Zapytanie ofertowe na malowanie trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
06.09.2013r. ( ZloZenie ofert do 17.09.2013r. do godz. 10:00 )ZO 48/2013r.Zapytanie ofertowe na przebudowe chodnika z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6 cm i wykonanie odwodnienia liniowego – dojscie do I klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Granicznej 33 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
28.08.2013r. ( ZloZenie ofert do 06.09.2013r. do godz. 10:00 )ZO 47/2013r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 14 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
21.08.2013r. ( ZloZenie ofert do 02.09.2013r. do godz. 10:00 )OBU 01/2013r.Przetarg na wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod miejsca postojowe i chodniki przy budynku ul. Pultuska 12 w Ciechanowie – dzialka nr 367/22 – II ETAPSIWZ
Dokumentacja
14.08.2013r. ( ZloZenie ofert do 27.08.2013r. do godz. 10:00 )ZO 46/2013r.Zapytanie ofertowe na remont dwoch schodow betonowych i budowe dwoch wiatrolapow – wejscia do budynku mieszkalnego przy ul. Wyspianskiego 46 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
12.08.2013r. ( ZloZenie ofert do 16.08.2013r. do godz. 10:00 )ZO 45/2013r.Zapytanie ofertowe na malowanie pierwszej i drugiej klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Powstancow Wielkopolskich 11 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
07.08.2013r. ( ZloZenie ofert do 21.08.2013r. do godz. 10:00 )ZO 44/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Pultuskiej 4/6 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
07.08.2013r. ( ZloZenie ofert do 20.08.2013r. do godz. 10:00 )ZO 43/2013r.Zapytanie ofertowe na remont pokrycia dachu, przemurowanie kominow ponad dachem i odtworzenie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym przy ul. Plockiej 1B w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
31.07.2013r. ( ZloZenie ofert do 09.08.2013r. do godz. 12:00 )ZO 42/2013r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadfosnej 4 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
26.07.2013r. (zloZenie ofert do 08.08.2013r. do godz. 10.00)ZO41/2013Zapytanie ofertowe na remont kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Niechodzkiej 3 w CiechanowieZapytanie ofertowe
26.07.2013r. ( zloZenie ofert do 23.08.2013r. do godz. 10.00)TBS-08/13Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na dostawe nowego samochodu uZytkowego typu kombi w wersji 5-miejscowej.SIWZ
24.07.2013r.ZO40/2013Zapytanie ofertowe na malowanie trzeciej klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Powstancow Wielkopolskich 11 w CiechanowieZapyatnie ofertowe
22.07.2013r. (zloZenie ofert do 29.07.2013r. do godz. 12.00)ZO39/2013r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego i przemurowaniem kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 27 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Zalaczniki
18.07.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 02.08.2013r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie 02.08.2013r. o godz. 10:15 )TBS-07/13Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na malowanie elewacji, naprawa cokolu z wykonaniem tynku mozaikowego, remont plyt ze schodami betonowymi szesciu wiatrolapow, przeloZenie opaski wokol budynku i wymiane uszkodzonych szyb zbrojonych w balustradach balkonowych w budynku mieszkalnym przy ul. Powstancow Wielkopolskich 16 w Ciechanowie.SIWZ
Zawiadomienie o wyborze
18.07.2013r. ( ZloZenie ofert do 19.08.2013r. do godz. 10:00 )ZO 38/2013r.Zapytanie ofertowe na sprzedaZ uZywanych maszyn stolarskich bedacych wlasnoscia TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
15.07.2013r. ( ZloZenie ofert do 25.07.2013r. do godz. 10:00 )ZO 37/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace remontu dwoch schodow betonowych i budowe dwoch wiatrolapow – wejscia do budynku mieszkalnego przy ul. Asnyka 15 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
05.07.2013r. (zloZenie ofert do 15.07.2013r. do godz. 10.00)ZO36/2013Zapytanie ofertowe na malowanie dwoch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 32B w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
28.06.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 12.07.2013r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie 12.07.2013r. o godz. 10:15 )TBS-06/13Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na docieplenie scian zewnetrznych i wymiana stolarki okiennej nie wymienionej w budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej 37 w Ciechanowie.SIWZ
Zdjecie
Zawiadomienie o wyborze
25.06.2013r. ( ZloZenie ofert do 08.07.2013r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie 08.07.2013r. o godz. 13:00 )ZO 35/2013r.Zapytanie ofertowe na sprzedaZ uZywanych maszyn stolarskich bedacych wlasnoscia TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Opis ze zdjeciami
25.06.2013r. ( ZloZenie ofert do 04.07.2013r. do godz. 12:00 )ZO 34/2013r.Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspianskiego 42 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja
20.06.2013r. ( ZloZenie ofert do 01.07.2013r. do godz. 12:00 )ZO 32/2013Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie docieplenia scian zewnetrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Okrzei 3, ul. Okrzei 7, ul. Wyzwolenia 4 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
20.06.2013r. ( ZloZenie ofert do 01.07.2013r. do godz. 12:00 )ZO 33/2013Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji wraz z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 5 w Ciechanowie i na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Narutowicza 16/18 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
18.06.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 28.06.2013r. do godz. 12:00 )ZO 31/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace malowania klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 15 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
18.06.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 26.06.2013r. do godz. 12:00 )ZO 30/2013r.Zapytanie ofertowe na usluge kominiarska w budynkach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w CiechanowieZapytanie ofertowe
14.06.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 24.06.2013r. do godz. 10:00 )ZO 29/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace robot remontowo-budowlanych polegajacych na wymianie stolarki okiennej PCV na klatkach schodowych, w piwnicy oraz na poddaszu w budynkach mieszkalnych przy ul. Mikolajczyka 4, ul. Okrzei 3, ul. Sienkiewicza 28 i ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
14.06.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 28.06.2013r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie 28.06.2013r. o godz. 10:15 )TBS-05/13Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na malowanie klatki schodowej glownej, bocznej i remont kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Sierakowskiego 9 w Ciechanowie.SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty
13.06.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 21.06.2013r. do godz. 12:00 )ZO 28/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Pultuskiej 4/6 w CiechanowieZapytanie ofertowe
12.06.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 26.06.2013r. do godz. 12:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie 26.06.2013r. o godz. 12:15 )TBS-04/13Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na docieplenie scian zewnetrznych szczytowych oraz calego cokolu budynku mieszkalnego przy ul. Witosa 70 w Ciechanowie.SIWZ
Dokumentacja
Zawiadomienie o wyborze oferty
07.06.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 20.06.2013r. do godz. 10:00 )ZO 27/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace docieplenia pozostalych scian zewnetrznych budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 4 w CiechanowieZapytanie ofertowe
04.06.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 17.06.2013r. do godz. 10:00 )ZO 26B/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace malowania dwoch klatek schodowych i poloZenie plytek gresowych antyposlizgowych na posadzce wejsc do budynku mieszkalnego przy ul. 11-Pulku Ulanow Legionowych 6 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
29.05.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 12.06.2013r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie 12.06.2013r. o godz. 10:15 )TBS - 03/13Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego i przemurowaniem kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. 17-Stycznia 21 w Ciechanowie.SIWZ
Dokumentacja
29.05.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 11.06.2013r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie 11.06.2013r. o godz. 10:15 )TBS - 02/13Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego i przemurowaniem kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. 17-Stycznia 19 w Ciechanowie.SIWZ
Dokumentacja
Zawiadomienie o wyborze oferty
22.05.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 29.05.2013r. do godz. 10:00 )ZO 26/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace wymiany stolarki okiennej PCV na klatkach schodowych i w piwnicy oraz drzwi stalowych wewnatrzklatkowych i wejsciowych do piwnicy w istniejacym budynku mieszkalnym przy ul. Sierakowskiego 9 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
22.05.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 29.05.2013r. do godz. 10:00 )ZO 25/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace malowania klatki schodowej glownej i bocznej w budynku mieszkalnym przy ul. Sierakowskiego 9 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
17.05.2013r ( ZloZenie ofert do dnia 24.05.2013r. do godz. 10:00 )ZO 24/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace malowania z czesciowa naprawa pekniec na scianach i sufitach osmiu klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 87 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
16.05.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 28.05.2013r. do godz. 12:00 )ZO 23/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbiorke budynku kotlowni i komina murowanego przy ul. Sierakowskiego 9 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
07.05.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 17.05.2013r. do godz. 10:00 )ZO 21/2013r.Malowanie klatki schodowej, piwnic, wymiane stolarki okiennej i drzwi piwnicznych, poloZenie plytek gresowych na posadzce i schodach parteru i remont podestow drewnianych w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 15 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
30.04.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 15.05.2013r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbedzie sie 15.05.2013r. o godz. 10:15 )TBS-01/13Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na wymiane stolarki okiennej drewnianej na stolarke pcv w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie.SIWZ 2013
Formularz cenowy zal. nr 2
Zmiana ilosciowa
Wyjasnienie
Zawiadomienie o wyborze oferty
29.04.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 09.05.2013r. do godz. 10:00 )ZO 20/2013r. Zapytanie ofertowe dotyczace remontu 2 szt. schodow zewnetrznych wejsciowych do klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 20 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
15.04.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 29.04.2013r. do godz. 10:00 )ZO 18/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace remontu pokrycia dachowego z papy zgrzewalnej gr. 5,2 mm i remont kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Nadrzecznej 28 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
12.04.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 25.04.2013r. do godz. 11:00 )ZO 17/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 28B w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
12.04.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 25.04.2013r. do godz. 10:30 )ZO 16/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 28A w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
12.04.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 25.04.2013r. do godz. 10:00 )ZO 15/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 28C w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
08.04.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 15.04.2013r. do godz. 12:00 )ZO 14/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace wykonania uslug deratyzacji w budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspolnot Mieszkaniowych i bedacych wlasnoscia Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie i budynku bedacego administracja zlecona wyszczegolnionych w zalaczniku nr 2.Zapytanie ofertowe
Zalacznik
08.04.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 18.04.2013r. do godz. 11:00 )ZO 13/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace malowania klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 28A w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
08.04.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 18.04.2013r. do godz. 10:00 )ZO 12/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace wykonania wentylacji grawitacyjnej w istniejacych zamieszkalych budynkach mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 34/36 i ul. Wyzwolenia 17 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
04.04.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 16.04.2013r. do godz. 10:00 )ZO 11/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace remontu kominow z przemurowaniem z cegly klinkierowej ponad dachem krytym papa w budynku mieszkalnym przy ul. 3-go Maja 8 w Ciechanowie i remont kominow z przemurowaniem z cegly klinkierowej ponad dachami skosnymi krytymi dachowka w budynkach mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 17/19, ul. Sienkiewicza 53/55 i ul. Sienkiewicza 74 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
18.03.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 02.04.2013r. do godz. 12:00 )ZO 09/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace robot zdunskich – przestawienia i budowy piecow kaflowych oraz trzonow kuchennych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie w ilosci ok. 20 szt.Zapytanie ofertowe
19.02.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 28.02.2013r. do godz. 12:00 )ZO 07/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Wyspianskiego 42 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
16.01.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 05.02.2013r. do godz. 12:00 )ZO 04/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace wymiany nasad na przewodach kominowych wentylacyjnych i montaZ wywiewek dachowych na przewodach spalinowych w budynku mieszkalnym przy ul. 17-Stycznia 43 w CiechanowieZapytanie ofertowe
14.01.2013r. ( ZloZenie ofert do dnia 23.01.2013r. do godz. 12:00 )ZO 01/2013r.Zapytanie ofertowe dotyczace opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: 1) Remont dachu z wymiana pokrycia dachowego i przemurowaniem kominow ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 17 Stycznia 19 w Ciechanowie. 2) Remont dachu z wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 23 w Ciechanowie. 3) Remont dachu z wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 1/3 w Ciechanowie. 4) Remont dachu z wymiana pokrycia dachowego i przemurowaniem kominow ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Moniuszki 2/4 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
28.12.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 10.01.2013r. do godz. 10:00 )ZO 67/2012Zapytanie ofertowe dotyczace opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na docieplenie scian zewnetrznych budynkow mieszkalnych przy ul. Grodzkiej 3A, ul. Okrzei 1 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
26.11.2012r. (zloZenie ofert do dnia 20.12.2012r. do godz. 10.00)ZO64/2012Pisemny przetag ofertowy na sprzedaZ samochodu cieZarowego marki KIA SD K 2700.Pisemny przetarg ofertowy
dokumentacja fotograficzna
17.10.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 24.10.2012r. do godz. 10:00 )ZO 58/2012r.Wymiana rynien, montaZ pasa nadrynnowego, barier przeciwsnieZnych i wymiane rury deszczowej w budynku przy ul. Warszawskiej 10 w Ciechanowie od strony podworka.Zapytanie ofertowe
04.10.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 10.10.2012r. do godz. 10:00 )ZO 55/2012r.Malowanie czterech klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Ks. Konrada II nr 11 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
28.09.2012r. (zloZenie ofert do 08.10.2012r. do godz. 12.00)ZO54/2012Zapytanie ofertowe na wykonanie uslugi deratyzacjiw budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspolnot Mieszkaniowych,bedacych wlasnoscia Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. i budynku bedacyego administracja zlecona. Zapytanie ofertowe
28.09.2012r. (zloZenie ofert do 05.10.2012r. do godz. 12.00)ZO53/2012Zapytanie ofertowe usluge na pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie w zakresie: okresowego badania stanu sprawnosci polaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkow ochrony od poraZen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow. Zapytanie ofertowe
21.09.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 01.10.2012r. do godz. 10:00 )ZO 52/2012r.Rozbiorka schodow betonowych zewnetrznych i zamurowanie otworu drzwiowego w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 8 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
14.09.2012r. (zloZenie ofert do 21.09.2012r. do godz. 10.0050/2012Zapytanie ofertowe na wykonanie robot naprawczych kominow wraz z osiatkowaniem otworow wentylacyjnych oraz izolacja szczeliny dylatacyjnej z papy termozgrzewalnej na dachu budynku przy ul. Nadfosnej 4 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
13.09.2012r. (zloZenie ofert do 20.09.2012r. godz. 12:00)BUS1Przetarg na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. Powstancow Wielkopolskich 12 w CiechanowieDokumentacja Przetargowa
13.09.2012r.ZO49/2012(ZloZenie ofert do 20.09.2012r. godz. 10:00)Zapytanie ofertowe na opracowanie oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego na dzialce nr 491 przy ul. Grodzkiej 3 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
12.09.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 26.09.2012r. do godz. 10:00 )TBS-10/12Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na wymiane wewnetrznej instalacji elektrycznej w zakresie montaZu rozdzielni glownej, pietrowych, tablic mieszkaniowych, wymiany wlz i instalacji administracyjnej klatek schodowych i piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie.SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dokumentacja
31.08.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 11.09.2012r. do godz. 10:00 )TBS-09/12Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na dostawe nowego samochodu dostawczego, skrzyniowego o podwoziu z podwojna kabina.SIWZ
Wyjasnienie nr 1
Wyjasnienie nr 2
Zawiadomienie o wyborze
29.08.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 10.09.2012r. do godz. 10:00 )ZO 47/2012r.Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z papy zgrzewalnej gr. 5,2 mm i remont kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Kargoszynskiej 38 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
29.08.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 10.09.2012r. do godz. 12:00 )ZO 46/2012r.Wymiana kompaktowych cieplomierzy mieszkaniowych w ilosci 132 szt. w budynkach stanowiacych wlasnosc Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
17.08.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 30.08.2012r. do godz. 10:00 )TBS-08/12Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na dostawe nowego samochodu dostawczego, skrzyniowego o podwoziu z podwojna kabina.SIWZ
Wyjasnienie nr 1
Uniewaznienie
06.08.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 16.08.2012r. do godz. 10:00 )ZO 43/2012r.Malowanie dwoch klatek schodowych, korytarzy piwnic i pomieszczenia schronu w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 12 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
03.08.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 17.08.2012r. do godz. 10:00 )TBS 07/12Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na rozbudowe budynku garaZowego i dostosowanie bram garaZowych na dz. nr 1374/70 przy ul. Wyzwolenia w CiechanowieSIWZ
Specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa
Wyjasnienie
Zawiadomienie o wyborze
02.08.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 14.08.2012r. do godz. 10:00 )ZO42/2012Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z blacho dachowki z remontem kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Plockiej 1A w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
01.08.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 10.08.2012r. do godz. 10:00 )ZO41/2012Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 28B w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
01.08.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 10.08.2012r. do godz. 10:00 )ZO40/2012Remont kominow ponad dachem w istniejacych zamieszkalych budynkach mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 28A, ul. Wojska Polskiego 28B i ul. Wojska Polskiego 28C w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
30.07.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 06.08.2012r. do godz. 10:00 )ZO39/2012r.Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacych zamieszkalych budynkach mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 28A, ul. Wojska Polskiego 28B i ul. Wojska Polskiego 28C w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
26.07.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 07.08.2012r. do godz. 10:00 )ZO38/2012Remont chodnika i opaski wokol budynku mieszkalnego przy ul. 11-Pulku Ulanow Legionowych 10 w CiechanowieZapytanie ofertowe
Dokumentacja
23.07.2012r.(zloZenie ofert do 03.08.2012r. do godz 12.00)ZO37/2012Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej PCV w piwnicach w istniejacym budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 8 w CiechanowieZapytanie ofertowe
03.07.2012r. (zloZenie ofert do 16.07.2012r. do godz. 10.00)ZO36/2012Zapytanie ofertowe na wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Dobrej 18 w CiechanowieZapytanie ofertowe
28.06.2012r.(zloZenie ofert do 12.07.2012r. do godz. 10.00)ZO34/2012r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej wymiany wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku z 21 lokalami mieszkalnymi przy ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 6 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Formularz ofetowy
27.06.2012r.(zloZenie oferty do dnia 11.07.2012r. do godz. 12.00)ZO33/2012Zapyatnie ofertowe na wykonanie pionow i poziomow wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 46/48 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
25.06.2012r.(zloZenie ofert do 09.07.2012r. do godz.10.00)ZO31/2012Zapytanie ofertowe na remont 1 szt. schodow wejsciowych betonowych do 3 klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul.Okrzei 11 w Ciechanowie, remont schodow wejsciowych betonowych do budynku mieszkalnego i remont chodnika dojscie do budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 15 w Ciechanowie i remont schodow wejsciowych betonowych do budynku przy ul. Dobrej 16 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Szkic balustrady schodowej
21.06.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 06.07.2012r. do godz. 10:00 )TBS-06/12Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na wymiane stolarki okiennej drewnianej na stolarke pcv w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie.SIWZ
Formularz cenowy
Zawiadomienie o wyborze
19.06.2012r. (zloZenie ofert do 02.07.2012r do godz. 10.00)ZO29/2012Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej z wymiana stolarki okiennej w swietliku i naprawe plyty balkonowej w lokalu nr 10 w budynku mieszkalnym przy ul. Mikolajczyka 1 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
14.06.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 29.06.2012r. do godz. 10:00 )TBS-04/12Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamowien Publicznych na termomodernizacje i remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. 17-Stycznia 39 w Ciechanowie.SIWZ
Dokumentacja projektowa
Zawiadomienie o wyborze
12.06.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 26.06.2012r. do godz. 12:00 )ZO 28/2012Zapytanie ofertowe na usluge kominiarska w budynkach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w CiechanowieFormularz ofertowy
12.06.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 25.06.2012r. do godz. 10:00 )ZO 27/2012Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacych zamieszkalych budynkach mieszkalnych przy ul. Powstancow Warszawskich 7, ul. Sienkiewicza 35 i ul. Wyzwolenia 7 w Ciechanowie.Formularz ofertowy
06.06.2012r.( zloZenie ofert do 20.06.2012r. do godz. 12:00 )ZO 26/2012Zapytanie ofertowe na wykonanie pionow i poziomow wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy Pl. Pilsudskiego 1 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
05.06.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 21.06.2012r. do godz. 10:00 )TBS - 05/12Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 3 w CiechanowieSIWZ
Rysunki techniczne
Zawiadomienie o wyborze
30.05.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 11.06.2012r. do godz. 11:00 )ZO 25/2012Wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm przy budynku mieszkalnym ul. Granicznej 33 w Ciechanowie – dojscie do chodnika ulicznego.Formularz ofertowy
23.05.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 11.06.2012r. do godz. 12:00 )TBS-03/12Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Okrzei 14 w Ciechanowie.SIWZ
Specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa
Wyjasnienie nr 1
Zawiadomienie o wyborze
17.05.2012r. (zloZenie oferty do 31.05.2012r., godz. 10.00)ZO24/2012Zapytanie ofertowe na wykonanie uslugi polegajacej na obsludze wierzytelnosci pienieZnych Gminy Miejskiej Ciechanow naleZnych od lokatorow mieszkan bedacych w zasobach w/w Gminy zarzadzanych przez TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
08.05.2012r.( ZloZenie ofert do dnia 25.05.2012r. do godz. 10:00 )ZO 23/2012Remont dachu z przemurowaniem kominow z cegly klinkierowej ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. sciegiennego 5 w Ciechanowie Formularz ofertowy PDF
Formularz ofertowy
08.05.2012r.( ZloZenie ofert do dnia 23.05.2012r. do godz. 10:00 )ZO 22/2012Remont kominow z przemurowaniem z cegly klinkierowej ponad dachem skosnym krytym dachowka w budynku mieszkalnym przy ul. Narutowicza 6/12 w CiechanowieFormularz ofertowy w PDF
Formularz ofertowy
30.04.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 15.05.2012r. do godz. 10:00 )ZO 21/2012Malowanie klatki schodowej z wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych przy ul. Hallera 19, Hallera 21, Powstancow Warszawskich 7 i sciegiennego 5 w Ciechanowie.Formularz ofertowy
Formularz ofertowy PDF
23.04.2012r. (zloZenie ofert do 08.05.2012r do godz. 10.00)TBS02/12Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na roboty remontowe w lokalach mieszkalnych w zamieszkalym budynku wielorodzinnym przy ul. Witosa 87 w Ciechanowie.Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Wybor oferty
Uniewaznienie postepowania
17.04.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 25.04.2012r. do godz. 12:00 )ZO 17/2012Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 46/48 w Ciechanowie.Formularz ofertowy
05.04.2012r. (skladanie ofert do 20.04.2012r. godz. 10.00)TBS01/12Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na wymiane pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Granicznej 43 w Ciechanowie.Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
Dokumentacja projektowa
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Wybor ofery
05.04.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 19.04.2012r. do godz. 10:00 )ZO 15/2012Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacych zamieszkalych budynkach mieszkalnych przy ul. Moniuszki 9/11, ul. 17-Stycznia 48 i ul. 17-Stycznia 50 w Ciechanowie.Formularz ofertowy
29.03.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 12.04.2012r do godz. 10:00 )BU 01/2012Remont chodnikow i nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm przy budynku mieszkalnym ul. StraZacka 2 w Ciechanowie.Przetarg
27.03.2012r. ( ZloZenie ofert do dnia 11.04.2012r. do godz. 10:00 )ZO 14/2012Zapytanie ofertowe na malowanie z wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej w istniejacym zamieszkalym budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 11 w Ciechanowie.Formularz ofertowy
23.03.2012r. ( zloZenie ofert do do dnia 02.04.2012r. do godziny 12:00 )ZO 13/2012Zapytanie ofertowe na wykonanie uslugi deratyzacji w budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspolnot Mieszkaniowych, bedacych wlasnoscia Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. i budynku bedacego administracja zlecona wyszczegolnionych w zalaczniku nr 2Formularz ofertowy
23.03.2012r. ( zloZenie ofert do dnia 05.04.2012r. do godziny 10:00 )ZO 12/2012Zapytanie ofertowe na docieplenie scian zewnetrznych szczytowych w istniejacych zamieszkalych budynkach mieszkalnych przy ul. Okrzei 1, ul. Okrzei 22, ul. Grodzkiej 3A w CiechanowieFormularz ofertowy
20.03.2012r. ( zloZenie ofert do dnia 04.04.2012r. do godziny 10:00 )ZO11/2012Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej wymiany wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku z 24 lokalami mieszkalnymi przy ul. Mikolajczyka 7 w Ciechanowie i budynku z 16 lokalami mieszkalnymi przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie oddzielnie dla kaZdego budynku. Kubatura budynku ul. Mikolajczyka 7 - 5073,60 m3, kubatura budynku ul. Nadfosna 3 - 3882,00 m3.Formularze ofertowe
07.03.2012r. (ZloZenie ofert do dnia 15.03.2012r. do godz. 12:00)ZO10/2012Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przystosowanie czesci kompleksu garaZy dla potrzeb maszyn bedacych wlasnoscia TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie poprzez zwiekszenie kubatury budynku poloZonym na dzialce nr 1374/70Zapytanie oferowe
21.02.2012r (oferte nalezy zloZyc do 06.03.2012r. do godz.12.00)ZO9/2012Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego i przemurowaniem kominow ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Narutowicza 16/18 w Ciechanowie Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
10.02.2012r. (zloZenie ofert do 23.02.2012r. do godz. 12.00)ZO8/2012Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Okrzei 14 w CiechanowieZapytanie ofertowe
24.01.2012 (zloZenie ofert do 07.02.2012r. do godz. 10.00)ZO5/2012Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego i przemurowaniem kominow ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 21 w CiechanowieFormularz ofertowy
Zapytanie ofertowe
19.01.2012r.L/01/12Licytacja ustna podnosnika koszowego P-183 na samochodzie STAR A-28, rocznik 1981 bedacego wlasnoscia TBS Sp. z o.o. w Ciechanowieogloszenie
Regulamin
21.10.2011r.(skladanie ofert do 03.11.2011r. do godz. 10.00)ZO51/2011Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. Powstancow Wielkopolskich 13 w Ciechanowie.Zapyatnie ofertowe
21.10.2011r.(skladanie ofert do 03.11.2011r. do godz. 10.00)50/2011Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na docieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Witosa 75 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
05.10.2011r.ZO47/2018Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej PCV na klatkach schodowych, piwnicach i suszarni w istniejacych budynkach mieszkalnych przy ul. Powstancow Wielkopolskich 12 i ul. Ceramicznej 6A w CiechanowieZapytanie ofertowe
28.09.2011r.ZO45/2011Zapytanie ofertowe na wykonanie uslgi deratyzacji w budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspolnot Mieszkaniowych, bedacych wlasnosciaTowarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. i budynku bedacego administracja zlecona.Zapytanie ofertowe
Wykaz budynkow w ktorych nalezy przeprowadzic deratyzacje
19.09.2011r.ZO38Zapytanie ofertowe na: malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 19 w Ciechanowie Zapytanie ofertowe
14.09.2011r.ZO36Zapytanie ofertowe na remont dwoch schodow betonowych wejsciowych do budynku z wykonaniem poreczy / pochwytow/ z rury stalowej i wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej - dojscie od chodnika ulicznego do budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 28 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
14.09.2011r.37/2011r.Zapytanie ofertowe na wykonanie pionow i poziomow wewnetrzenj instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Moniuszki 9, ul. Sienkiwicza 56 w Ciechanowie.Zapyatnie ofertowe
26.08.2011r.(skladanie ofert do 09.09.2011r. do godz. 10.00)33/2011r.Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej PCV na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 6, ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 8, ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 10 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
11.08.2011r.(skladanie ofert do 25.08.2011r. do godz. 10.00)32/2011r.Zapytanie ofertowe na wymiane wewnetrzenj instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 27 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
04.08.2011r.31/2011Zapytanie ofertowe na remont kominow ponad dachem z przemurowaniem z cegly klinkierowej w budynku ul. Ceramiczna 3 w Ciechanowie i naprawe pokryc dwoch daszkow i remont dwoch plyt betonowych wejscia do budynku ul. Krubinska 56 w Ciechanowiezapytanie ofertow
26.07.2011r. (skladanie ofert do dnia 05.08.2011r. do godz. 10.00)29/2011r.Zapytanie ofertowe na remont dachu z przemurowaniem kominow z cegly klinkierowej ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Pultuskiej 15 w CiechanowieZapytanie ofertowe
15.07.2011r.28/2011r.Zapytanie ofertowe na remont dachu, kominow ponad dachem i odtworzenie instalacji odgronowej na dachu w budynku mieszkalnego przy ul. Powstancow Wielkopolskich 11 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
13.07.2011r.(skladanie ofert do 25.07.2011r. do godz.10.00)27/2011r.Zapytanie ofertowe na malowanie trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 6 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
07.07.2011r.BUS/1Przetarg na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 27 w Ciechanowie.Dokumentacja przetargowa
Dokumentacja projektowa
06.07.2011r.( skladanie ofert do 22.07.2011r. do godz. 10.00)TBS-07/11Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. Szwanke 18 w Ciechanowie.Dokumentacja projektowa
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
06.07.2011r.(skladanie ofert do dnia 20.07.2011r. do godz. 10.00)TBS-06/11Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na wymiane stolarki okiennej drewnianiej na pcv w kolorze bialym w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego sp. z o. o. w Ciechanowie.Dokumentacja przetargowa
Formularz ofertowy
Informacja dla wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenienie zamowienia
Wybor ofert
29.06.2011r.(skladanie ofert do dnia 08.07.2011r. do godz. 10.00)25/2011r.Zapytanie ofertowe na malowanie trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 2 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
21.06.2011r. (oferte naleleZy zloZyc do dnia 04.07.2011r. do godz. 10.00)24/2011r.Zapytanie ofertowe na remont dwoch schodow betonowych i budowe dwoch wiatrolpow - wejscia do budynku mieszkalnego przy ul. Wyspianskiego 44 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
21.06.2011r. (oferte nalezy zloZyc do dnia 01.07.2011r. do godz. 10.00)23/2011r.Zapytanie ofertowe na malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Asnyka 15 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
16.06.2011r. (oferte nalezy skladac do 27.06.2011r. do godz. 10.00)21/2011Zapytanie ofertowe na usluge kominiarska w budynkach komunalnych administrowanych prze Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
04.07.2011r. (skladanie ofert do dnia 15.07.2011r. do godz. 10.00)26/2011r.Zapytanie ofertowe na remont dwoch schodow betonowych i budowe dwoch wiatrolapow - wejscia do budynku mieszkalnego przy ul. Wyspianskiego 42 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
16.06.2011r.(oferte nalezy skladac do 28.06.2011r. do godz. 10.00)22/2011Zapytanie ofertowe na remont dachu z przemurowaniem kominow z cegly klinkierowej ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Nowozagumiennej 13 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
08.06.2011r. (oferte nalezy skladac do 17.06.2011r. do godz. 10.00)ZO20Zapytanie ofertowe na remont schodow zewnetrznych wejsciowych do trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 15 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokuemntacja projektowa
25.05.201r. (skladanie ofert do 10.06.2011r. do godz. 10.00)TBS-05/11Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na wymiane pokrycia dachowego, przemurowania kominow z cegly klinkierowej ponad dachem i naprawe elewacji budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 52 w Ciechanowie.Dokumtacja projektowa
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
wybor oferty
13.04.2011r.(skladanie ofert do 28.04.2011r. do godz. 10.00)ZO16/2011Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacych zamieszkalych budynkach mieszkalnych przy ul. Moniuszki 5, ul. Moniuszki 7 i ul. Hallera 17 w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
07.04.2011r. (skladanie ofert do 15.04.2011r. do godz. 10.00)ZO15/2011Zapytanie ofertowe na remont kominow z przemurowaniem z cegly klinkierowej ponad dachem w budynkach mieszkalnych przy ul.Nadrzecznej 9a, ul.Powstancow Warszawskich 7 i ul. Wyzwolenia 7 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
30.03.2011r.(skladanie ofert do 18.04.2011r. do godz. 10.00)TBS-03/11Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na termomodernizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Batalionow Chlopskich 19 w Ciechanowie.Dokumentacja projektowa
Przedmiar robot
Dokumentacja przetargowa
Wyjasnienia
Wyjasnienia2
Wybor oferty
25.03.2011r.(skladanie ofert do 11.04.2011r. do godz.10.00)ZO12/2011Zapytanie ofertowe naopracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Granicznej 43 w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
21.03.2011r.(skladanie ofert do 04.04.2011 do godz. 10.00)ZO11/2011Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na termomodernizacje z remontem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 17 Stycznia 39 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
18.03.2011r. (skladanie ofert do 05.04.2011r. do godz. 10.00)TBS-02/2011r.Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego i wykonania wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Spoldzielczej 1/5 w Ciechanowie.Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
dokumentacja
Wybor oferty
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
12.04.2011r.(skladanie ofert do 29.04.2011r. do godz. 10.00)TBS-04/11Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na wymiane wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. 11-Pulku Ulanow Legionowych 14 w Ciechanowie. Dokumentacja projektowa
Specyfikacja techniczna
Przedmiar robot
Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
Wybor oferty
10.03.2011r.(skladanie ofert do 23.03.2011r. do godz. 10.00)TBS-01/11Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na dostawe nowego podnosnika koszowego na podwoziu samochodu dostawczego Nissan Cabstar o lacznej masie calkowitej do 3,5 tony.Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
Wyjasnienie
Wyjasnienie
Wyjasnienia
Wyjasnienia
Wyjasnienia
Wybor oferty
09.03.2011r.(skladanie ofert do 22.03.2011r. do godz. 10.00)ZO10/2011r.Zapytanie ofertowe na malowanie dwoch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. 11-Pulku Ulanow Legionowych 16 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
01.03.2011r.(skladanie ofert do 14.03.2011r do godz. 10.00)09/2011Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizacje z remontem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 17 Stycznia 37 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
22.02.2011r.Wsp/1Przetarg na zagospodarowanie terenu dzialki wraz z pracami konserwacyjno naprawczymi przy budynku ul. Pultuska 12 w Ciechanowie - dzialka nr 367/22 - I ETAP.Dokumentacja
Przdmiar robot
Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
17.01.2011r.(skladanie ofert do 31.01.2011r do godz. 10.00)ZO3/2011rZapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominow ponad dachem oraz remont elewacji z kolorystyka budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 52 w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
03.02.2011r.(skladanie ofert do 17.02.2011r. do godz. 10.00)ZO7/2011r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiane wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 27 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
25.01.2011r. (skladanie ofert do 07.02.2011r. do godz. 10.00)ZO6/2011Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizacje buidynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 27 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
13.01.2010r.1/2011Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie oglasza sprzedaZ ciagnika rolniczego z kabina URSUS C-360 i pluga odsnieZanego podwieszanego.Ogloszenie
Parametry techniczne
Zdjecia
22.11.2010r (skladanie ofert do 08.12.2010r. do godz. 10.00)61/2010Zapytanie ofertowe na swiadczenie uslug w zakresie odsnieZania dachow budynkow, wywoz sniegu oraz odsnieZanie drog osiedlowych i parkingow budynkow administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
17.11.2010r.60/2010Zapytanie ofertowe na usluge polegajaca na dostawie z montaZem garaZu blaszanego o wymiarach 8,0m x 8,0m x 3,5m.Zapytanie ofertowe
04.11.2010r. (skladanie ofert do 16.11.2010r. do godz. 10.00)TBS-05/10Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na dostawe nowego ciagnika rolniczego typu Zetor Proxima 65, wraz z nowym spychaczem czolowym do odsnieZania.Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
Wybor oferty
20.10.2010r.(skladanie ofert do 03.11.2010r.do godz. 10.00)56/2010Zapytanie ofertowe na wykonanie dwoch chodnikow z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6 cm - dojscie od ciagow pieszych przy budynku ul. Witosa 87 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
27.09.2010r.(skladanie ofert do 11.10.2010r. do godz. 10.00)52/2010r.Zapytanie ofertowe na usluge na pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie w zakresie: okresowego badania stanu sprawnosci polaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkow ochrony od poraZen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow. Zapytanie ofertowe
23.09.2010r.(skladanie ofert do 08.10.2010r. do godz. 10.00)51/2010r.Zapytanie ofertowe na wymiane cieplemierzy mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiacych wlasnosc Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
10.09.2010r.49/2010Zapytanie ofertowe na remont kominow z przemurowaniem z cegly klinkierowej ponad dachem skosnym krytym dachowka w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 15 w Ciechanowie.zapytanie ofertowe
08.09.2010r.(skladanie ofert do 17.09.2010r. do godz. 10.00)47/2010r.Zapytanie ofertowe na remont dachu, kominow ponad dachem i ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspianskiego 42 w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
10.09.2010r.48/2010Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w zamieszkalych budynkach mieszkalnych przy ul. Okrzei 16, ul. Osada Fabryczna 14 i ul. Sienkiewicza 28 w Ciechanowiezapytanie ofertowe
24.08.2010r.(skladnie ofert do 06.09.2010r. do godz. 10.00)40/2010r.Zapytanie ofertowe na wymiane stolarki okiennej PCV na klatkach schodowych w istniejacych budynkach mieszkalnych przy ul. Sikorskiego 2, ul. Sikorskiego 2 PKP, ul. Asnyka 15 i ul. Sienkiewicza 39 w Ciechanowie.Zapytamie ofertowe
19.08.2010r.(skldanie ofert do 01.09.2010r. do godz. 10.00)44/2010r.Zapytanie ofertowe na opracowanie oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego na dzialce nr 155/4 przy ul. Wojska Polskiego 34 w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
12.08.2010r.(skladanie ofert do 25.08.2010r. do godz. 12.00)43/2010r.Zapytanie ofertowe na opracowanie oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, usytuowanego na dzialce 4910 przy ul. Witosa 87 w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
12.08.2010r.42/2010r.Zapytanie ofertowe na remont kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Narutowicza 14B w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
11.08.2010r.(skladanie ofert do 23.08.2010r. do godz. 10.00)41/2010r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont rampy lokali uZytkowych,wykonanie opaski i chodnikow z remontem studzienek piwnicznych, schodow i plyt betonowych do zaplecza lokali uZytkowych i klatek schodowych budynku przy ul. Pultuskiej 12 w Ciechanowie wraz z wykonaniem miejsc postojowych na dzialce 367/22. Zapytanie ofertowe
06.08.2010r. (skladanie ofert do 19.08.2010r. do godz. 10.00)39/2010r.Zapytanie ofertowe na malowanie dwoch klatek schodowych z wymiana stolarki okiennej na okna pcv w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspianskiego 44 w Ciechanowie Zapytanie ofertowe
03.08.2010r.(skladanie ofert do 16.08.2010r.do godz. 10.00)38/2010Zapytanie ofertowe na wymiane pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm i remont kominow ponad dachem w istniejacym zamieszkalym budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 2 PKP w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
19.08.2010r.(skladanie ofert do 31.08.2010r. do godz. 10.00)46/2010r.Zapytanie ofertowe na wymiane pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm i remont kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. 11-Pulku Ulanow Legionowych 6 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
19.07.2010r.(skladanie ofert do 30.07.2010r. do godz. 10.00) 35/2010r.Zapytanie ofertowe na remont dachu, kominow ponad dachem i ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspianskiego 46 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
27.07.2010r.(skladanie ofert do 06.08.2010r. do godz. 10.00)36/2010r.Zapytanie ofertowe na remont kominow z przemurowaniem z cegly klinkierowej ponad dachem w budynkach mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 45, ul. Sienkiewicza 47, ul. Sienkiewicza 7, ul. Sienkiewicza 57 i ul. Sienkiewicza 59 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
09.07.2010r.(skladanie ofert do 21.07.2010r. do godz. 10.00)Wsp/2Przetarg na modernizacje instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. 17-Stycznia 43 w Ciechanowie. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja przetargowa
Wybor oferty
06.07.2010r.(skladanie ofert do 20.07.2010r. do godz.10.00)33/2010r.Zapytanie ofertowe na wymiane wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Mikolajczyka 1 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
24.06.2010r.32/2010Zapytanie ofertowe na wymiane wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul.Wojska Polskiego 28B w Ciechanowie.Dokumentacja projektowa
Zapytanie ofertowe
23.06.2010r.31/2010Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z blachy ocynkowanej trapezowej, remont kominow i murkow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 11 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
22.06.2010r.30/2010Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Okrzei 1. ul. sciegiennego 5, ul. Sienkiewicza 38/40 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
16.06.2010r.29/2010r.Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacych zamieszkalych budynkach mieszkalnych przy ul. Hallera 13/15, ul. Sienkiewicza 17/19, ul. Sienkiewicza 53, ul. Sienkiewicza 55 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
09.06.2010r.27/2010Zapytanie ofertowe na usluge kominiarska w budynkach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie w zakresie: wykonania okresowej kontroli stanu technicznej sprawnosci przewodow spalinowych, wentylacyjnych i dymowych, wykonania okresowego czyszczenia przewodow spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.Zapytanie ofertowe
wzor protokolu z okresowej kontroli przewodow kominowych
01.06.2010r.Wsp/1Przetarg na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 43 w Ciechanowie.Kolorystyka elewacji
Projekt budowlany
Przedmiar robot
Dokumentacja przetargowa
wyjasnienie
01.06.2010r.TBS-04/10Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na wymiane wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 28C w Ciechanowie. Dokumentacja projektowa
Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
Wybor ofert
28.05.2010r.TBS-03/10Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. Pijanowskiego 5 w Ciechanowie.Projekt budowlany
Kolorystyka elewacji
Przedmiar robot
Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
wyjasnienia
Wybor oferty
25.05.2010r.26/2010r.Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku socjalnego 48-rodzinnego mieszkalnego zlokalizowanego na dzialkach nr 1146/2 i 1146/3 przy ul. Komunalnej 7B w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe
19.08.2010r.(skladanie ofert do 31.08.2010r. do godz. 10.00)45/2010r.Zapytanie ofertowe na wymiane pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm i remont kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. 11-Pulku Ulanow Legionowych 8 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
19.05.2010r.24/2010Zapytanie ofertowe na remont kominow z przemurowaniem z cegly klinkierowej ponad dachem w budynkach mieszkalnych przy ul. Wyzwolenia 4 i ul. Wyzwolenia 8 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
18.05.2010r.18a/2010r.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiane rurociagow oraz okreslenie nastaw na zaworach wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 43 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
12.05.2010r.23/2010Zapytanie ofertowe na wymiane wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej 37A w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
Dokumentacja
11.05.2010r.22/2010Zapytanie ofertowe na remont dachu i kominow ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 19 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
11.05.2010r.21/2010Zapytanie ofertowe na rozbiorke w calosci jednego budynku gospodarczego z wydzielonymi 7 komorkami do przechowywania opalu i czesciowa rozbiorke drugiego budynku z 11 komorkami do przechowywania opalu z pozostawieniem 4 komorek do remontu zlokalizowanych przy ul. Malgorzackiej 14 w Ciechanowie na dzialce 423/8, obreb srodmiescie.Zapytanie ofertowe
10.05.2010r.19/2010r.Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacych budynkach mieszkalnych przy ul. Dobrej 18, ul. Malgorzackiej 14 i ul. Niechodzkiej 3 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
07.05.2010TBS-01/10Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniZej progow ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamowien publicznych na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 45 w Ciechanowie.Projekt budowlany
Przedmiar robot
Specyfikacja
Kolorystyka elewacji
Wyjasnienie
Wybor oferty
23.03.2010r.13/2010r.Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejacym zamieszkalym budynku mieszkalnym przy ul.Niechodzkiej 3a w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
10.05.2010r.18/2010r.Zapytanie ofertowe na koszenie z wygrabieniem i usunieciem trawy z terenow zielonych wokol budynkow mieszkalnych.Zapytanie ofertowe
23.03.2010r.12/2010r.Zapytanie ofertowe na remont kominow z przemurowaniem z cegly klinkierowej ponad dachem w budynkach mieszkalnych przy ul. Orylskiej 3, ul. Sienkiewicza 34/36, ul. Sienkiewicza 35, ul. Sienkiewicza 38/40 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
09.02.2010r.11/2010Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. Batalionow Chlopskich 19 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
09.02.2010r.10/2010Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. Szwanke 18 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
04.02.2010r.9/2010Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiane wewnetrznej instalacji gazowej w budynku przy ul.Mikolajczyka 1 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
02.02.2010r.8/2010Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 45 w CiechanowieZapytanie ofertowe
02.02.2010r.7/2010Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 43 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
02.02.2010r.6/2010Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na termomodernizacje budynku mieszkalnego przy ul. Pijanowskiego 5 w Ciechanowie.Zapytanie ofertowe
01.06.2010r.1/2010Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiane wewnetrznej instalacji gazowej w istniejacym zamieszkalym budynku przy ul. 11 Pulku Ulanow Legionowych 14 w Ciechanowiezapytanie ofertowe