strona główna     

 
 
OGŁOSZENIA

Data: 27.07.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na odtworzenie stanu pierwotnego schodów zewnętrznych wraz z ich remontem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO42/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

STWiOR - pobrano:15 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:31 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:35 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 13.07.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont budynku mieszkalnego przy ul. Świętochowskiego 7 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO40/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:34 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:24 razy
Specyfikacja technicznsa wykonania i odbioru robót - pobrano:17 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.07.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi na pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie: okresowego badania stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
Nr. sprawy: ZO39/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Wykaz budynków do pomiarów instalalcji elektrycznych - pobrano:22 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:37 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 01.07.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej p.n. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Ciechanowie na działce nr ewid. 10-4301/33 i 10-4301/34”. Budynki należy zaprojektować o identycznej architekturze i identycznych rozwiązaniach konstrukcyjnych.
Nr. sprawy: ZO37/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Informacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:69 razy
Załacznik nr 3 - wzór umowy - pobrano:71 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:0 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 22.06.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO36/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Formularz cenowy - pobrano:40 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:58 razy
Rysunek stolarki - pobrano:0 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 24.06.2020r.
Nazwa: Przetarg na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Płockiej 1 B w Ciechanowie.
Nr. sprawy: TBS/BU3/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Wyjaśnienie - pobrano:20 razy
Przedmiar robót zamienny - pobrano:18 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:33 razy
STWiOR - pobrano:32 razy
Dokumentacja przetargowa - pobrano:70 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 17.06.2020r.
Nazwa: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ciechnowie Sp. z o. o. w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288.) zwanej dalej ustawą.
Nr. sprawy: TBS-02/20

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobrano:22 razy
Informacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:23 razy
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 24.06.2020r - pobrano:26 razy
Załącznik nr1 do pytania nr 4 -wyjasnienia treści SIWZ - pobrano:14 razy
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.06.2020r. - pobrano:22 razy
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 26.05.2020r. - pobrano:19 razy
Ogłoszenie o zamówieniu - pobrano:0 razy
Załacznik nr 8-9 - pobrano:27 razy
Załącznik nr D - pobrano:20 razy
Załacznik nr 1-7 - wykazy ubezpieczenia mienia - pobrano:28 razy
Załącznik nr C - pobrano:22 razy
Załącznik nr B - pobrano:24 razy
Załącznik nr A - pobrano:19 razy
SIWZ - pobrano:35 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 10.06.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie oznakowania poziomego - malowania linii ciągłych dla 17 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 1 stanowisko dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku mieszkalnym ul. Sikorskiego 2 PKP w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO35/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:42 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 10.06.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO34/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:50 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 27.05.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę platformy z napędem śrubowym przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO30/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:53 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 25.05.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej drewnianej w lokalach komunalnych administrowanych przez TBS sp. z o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO29/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Formularz cenowy - pobrano:33 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:58 razy
Dokumentacja techniczna bud, Spółdzielcza 1/5 m 9C,10B - pobrano:33 razy
Dokumentacja techniczna bud. 17 Stycznia 37 m 15B,17 - pobrano:27 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 19.05.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 42 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO28/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:70 razy
informacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:34 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 12.05.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na ocieplenie naroży budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Andersa 52 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO26/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:0 razy
Załączniki - pobrano:42 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 28.04.2020r.
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. na remont płyt loggie balkonowych w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 87 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: TBS-01/20

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Informacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:33 razy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobrano:0 razy
Ogłoszenie o zamówieniu - pobrano:51 razy
Załączniki do SIWZ - pobrano:0 razy
SIWZ - pobrano:68 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 21.04.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 32A w Ciechanowie i budynku przy ul. Sienkiewicza 32B w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO24/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Załącznik nr 2 - zamienny - pobrano:38 razy
Załącznik nr 1 zamienny - pobrano:42 razy
Wyjaśnienie - pobrano:34 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:70 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:62 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.04.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym ul. Wyzwolenia 15 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO22/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:49 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:62 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 06.04.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę chodnika z płytek betonowych na chodnik z kostki brukowej betonowej przy budynku mieszkalnym ul. Granicznej 43 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO21/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:0 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 10.03.2020r.
Nazwa: Przetarg na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 78 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: BU1/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

STWiOR - pobrano:38 razy
Dokumentacja przetargowa - pobrano:82 razy
Dokumetacja projektowa - pobrano:75 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 06.03.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołajczyka 7 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO17/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:66 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 20.02.2020r.
Nazwa: Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Nr. sprawy:

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Plan zamówień - pobrano:36 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 30.01.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na ocieplenie naroży budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Andersa 52 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO06/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:77 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


projekt i wykonanie: virtualmedia.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka plików Cookies. Możesz okreslić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X