strona główna     

 
 
OGŁOSZENIA

Data: 20.08.2019r.
Nazwa: Zapytanie oferowe na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 37 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO67/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:3 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 19.08.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomu i pionu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 52 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO65/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:12 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:13 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 13.08.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na usługę kominiarską w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i budynków będących własnością TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO64/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:29 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 13.08.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na usługę kominiarską w budynkach komunalnych administrowanych przez towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO62/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:26 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 07.08.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36-lokalowego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Ciechanowie przy ul. Karola Szwanke na działce Nr 4781/6.
Nr. sprawy: ZO61/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:58 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 30.07.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę ciepłomierzy mieszkaniowych w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Ciechanowie i budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 19B w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO53/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:31 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 30.07.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomów i pionów centralnego ogrzewania i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 3 lokalach komunalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 16 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO59/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:28 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 25.07.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu balkonów narożnych w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 87 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO58/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:47 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 24.07.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej drewnianej w lokalach komunalnych administrowanych przez TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO57/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:57 razy
Formularz cenowy - pobrano:53 razy
P.B. 17 Stycznia 23/1B,2C - pobrano:21 razy
P.B. ul. Nadrzeczna 28/5, ul. Ściegiennego 5/4 - pobrano:35 razy
P.B. ul. Spółdzielcza 1/5, ul. Hallera 19/1C - pobrano:22 razy
P.B. ul. Sienkiewicza 57/2, ul. Sienkiewicza 15/2 - pobrano:29 razy
P.B. ul. Okrzei 13/18A, ul. Moniuszki 11/3 - pobrano:17 razy
P.B. ul. Okrzei 20/4B, ul. Okrzei 15/11, - pobrano:14 razy
P.B. ul. 17 Stycznia 41/1,8B - pobrano:14 razy
P.B. ul. Powstańców Warszawskich 7/1 - pobrano:20 razy
P.B. ul. 17 stycznia 21/4B, 17 Stycznia 48/1B - pobrano:17 razy
P.B. ul. Okrzei 11/11A, Okrzei 18/3A - pobrano:1 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 24.07.2019r.
Nazwa: Przetarg na wykonanie termomodernizacji i remontu dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Krubińskiej 53 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: BU5/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Przedmiar robót zamienny - pobrano:28 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:33 razy
STWiOR - pobrano:17 razy
Dokumentacja przetargowa - pobrano:64 razy
Wyjaśnienie - pobrano:14 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 19.07.2019r. (termin złożenia ofert 06.08.2019r. do godz. 10.00)
Nazwa: Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 31 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: BU4/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

STWiOR - pobrano:0 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:0 razy
Dokumentacja przetargowa - pobrano:39 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 18.07.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi na pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach i lokalach mieszkalnych komunalnych, Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie: okresowego badania stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Nr. sprawy: ZO52/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:39 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 01.07.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO45/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:42 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 26.06.2019r.
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36-lokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Ciechanowie przy ul. Karola Szwanke na działce Nr 4781/6.
Nr. sprawy: TBS-02/19

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobrano:39 razy
SIWZ - pobrano:69 razy
Wyjaśnienie - pobrano:23 razy
Przedmiar robót zamienny - pobrano:16 razy
Informacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:50 razy
Załączniki do SIWZ nr 1,3,4,5,6,7,8,14 - pobrano:0 razy
Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy - pobrano:41 razy
Załącznik nr 13 do SIWZ - harmonogram rzeczowo-finansowy - pobrano:46 razy
Załącznik nr 2 do SIWZ - przedmiar robót - pobrano:0 razy
Załącznik nr 10 do SIWZ - STWiOR - pobrano:33 razy
Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt wykonawczy ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA - pobrano:52 razy
Załacznik nr 12 do SIWZ - Projekt wykonawczy -INSTALALCJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE I DROGI - pobrano:45 razy
Załącznik nr 11 do SIWZ - Projekt budowlany - pobrano:44 razy
Wizualizacja - pobrano:44 razy
Ogłoszenie o zamówieniu - pobrano:58 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 19.06.2019r.
Nazwa: Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 31 w Ciechanowie
Nr. sprawy: BU4/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:60 razy
Dojumentacja przetargowa - pobrano:65 razy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roóbt - pobrano:47 razy
Unieważnienie - pobrano:20 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 06.06.2019r.
Nazwa: Przetarg na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 78 w Ciechanowie
Nr. sprawy: BU2/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja przetargowa - pobrano:56 razy
STWIOR - pobrano:0 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:33 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 31.052019r.
Nazwa: Przetarg nana remont dachu z wymianą pokrycia dachowego i remont kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 37 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: BU3

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumetacja przetargowa - pobrano:42 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:33 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 29.05.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomu i pionów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO40/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Projekt budowlany - pobrano:40 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:61 razy
Dokuemtacja projektowa - pobrano:39 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 16.05.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO36/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:55 razy
Formularz cenowy - pobrano:54 razy
Rysunki stolarki okiennej - pobrano:40 razy
Klauzula informacyjna - pobrano:37 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 16.05.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe naopracowanie oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. 3- Maja 10 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO38/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:42 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 13.05.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 45 w Ciechanowie dla dwóch lokali komunalnych.
Nr. sprawy: ZO35/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:48 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 30.04.2019r.
Nazwa: Przetarg na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 w Ciechanowie
Nr. sprawy: BU1/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:0 razy
Specyfikacja techniczna wykonania im odbioru roóbt - pobrano:0 razy
Dokumentacja przetargowa - pobrano:39 razy
Przedmiar robót - pobrano:27 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 19.04.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 13 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO33

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:53 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 16.04.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołajczyka 7 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO29/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Wyjaśnienie - pobrano:71 razy
Przedmiar robót zamienny - pobrano:28 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:47 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:42 razy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - pobrano:34 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 10.04.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i przystosowania pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 52 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO31

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:50 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.04.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 9 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO27/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:50 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 13.03.2019r. (termin złożenia ofert 27.03.2019r. godz. 12.00)
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na remont elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Warszawskich 7 w Ciechanowie
Nr. sprawy: TBS-01/19

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Informacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:50 razy
SIWZ - pobrano:63 razy
Załączniki do SIWZ nr 1-nr 10 - pobrano:0 razy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - pobrano:0 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:69 razy
Ogłoszenie o zamówieniu - pobrano:54 razy
Zawiadomienie o wyborze - pobrano:57 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę okien połaciowych drewnianych na dachu budynków mieszkalnych przy ul. Ks. Konrada II 9 i ul. Ks. Konrada II 11 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO32/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobraćPotwierdzenie pobrania SIWZ


projekt i wykonanie: virtualmedia.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka plików Cookies. Możesz okreslić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X