strona główna     

 
 

Data przetargu: 14.02.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 18 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO13/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:83 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 14.02.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Sikorskiego 2 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO12/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:102 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 07.02.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i tuszy do drukarek szczegółowo określonych w formularzu cenowym na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO10/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:91 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 05.02.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na zakup oleju napędowego w ilości szacunkowej 7000l rocznie dla potrzeb Zamawiającego z ograniczeniem do stacji paliw zlokalizowanych w granicach miasta Ciechanowa.
Nr. sprawy: ZO09/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:82 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 05.02.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych dla budynków komunalnych przy ul. Księcia Konrada II 5, Sienkiewicza 146, Orylskiej 3 w Ciechanowie w ilości 800m3 w skali jednego roku.
Nr. sprawy: ZO08/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:59 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 28.01.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO07/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:100 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:91 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 20.01.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę 1 szt. wyłazu dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Granicznej 33 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO04/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:100 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 16.01.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 3 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO05/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:0 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 13.01.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 16 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO03/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:0 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 13.01.2020r.
Nazwa: Przetarg na remont 35 szt. loggie balkonowych w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 9 w Ciechanowie
Nr. sprawy: BZU1/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja przetargowa - pobrano:93 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 09.01.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Płockiej 1B w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO02/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:128 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 09.01.2020r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont balkonów budynku przy ul. 17 Stycznia 1 - Warszawskiej 2 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO01/2020

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:94 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 25.11.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej do budynków komunalnych należących do Gminy Miejskiej Ciechanów wykazanych w załączniku nr1.
Nr. sprawy: ZO96/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Załącznik nr 3 - pobrano:0 razy
Załącznik nr 2 - pobrano:0 razy
Załącznik nr 1 - pobrano:0 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:107 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 16.10.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu typu KOMBIVAN przeznaczonego do przewozu 5 osób,rocznik 2019 z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO82/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:141 razy
Zawiadomienie o wyborze oferty - pobrano:127 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 04.10.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu KOMBIVAN przeznaczonego do przewozu 5 osób, rocznik 2019r. dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO81/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Unieważnienie - pobrano:82 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:0 razy
Wyjaśnienie - pobrano:92 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 25.09.2019r.
Nazwa: Przetarg na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 w Ciechanowie
Nr. sprawy: BU6/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Przedmiar robót - pobrano:130 razy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - pobrano:0 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:0 razy
Dokumentacja przetargowa - pobrano:166 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 25.09.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomów i pionów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania , przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 52 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO78/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:0 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:87 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 24.09.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 56 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO77/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:163 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:95 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 18.09.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 23 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO76/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:137 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 16.09.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomów i pionów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 52 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO74/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:131 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:142 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 04.09.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont balkonów budynku przy ul. Warszawskiej 2 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO72/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:122 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 02.09.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomów i pionów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 16 lokalach w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 13 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO71/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:132 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:132 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 30.08.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej drewnianej w lokalach komunalnych administrowanych przez TBS Sp. z o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO69/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:148 razy
Formularz cenowy - pobrano:125 razy
P.B.17-Stycznia 48/1B - pobrano:95 razy
P.B. Okrzei 13/18B - pobrano:92 razy
P.B. 17-Stycznia 21/4B - pobrano:89 razy
P.B. Okrzei 5/3B - pobrano:92 razy
P.B. Okrzei 1/2 - pobrano:84 razy
P.B. Ściegiennego 5/4 - pobrano:84 razy
P.B. 17-Stycznia 41/8B - pobrano:96 razy
P.B. 17-Stycznia 41m1 - pobrano:90 razy
P.B. Powstańców Warszawskich 7/1 - pobrano:89 razy
P.B. Nadrzeczna 28m5 - pobrano:89 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 30.08.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odprowadzenie wód deszczowych z budynku mieszkalnego przy ul. Krubińskiej 56 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO70/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:113 razy
Warunki techniczne - pobrano:109 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 21.08.2019 (złożenie ofert do 02.09.2019r godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomu i pionu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 9 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: Z066/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

zo - pobrano:151 razy
opis - pobrano:0 razy
rzut - pobrano:103 razy
rozwin - pobrano:110 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 20.08.2019r.
Nazwa: Zapytanie oferowe na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 37 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO67/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:148 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 19.08.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomu i pionu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 52 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO65/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:143 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:123 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 13.08.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na usługę kominiarską w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i budynków będących własnością TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO64/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:152 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 13.08.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na usługę kominiarską w budynkach komunalnych administrowanych przez towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO62/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:148 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 07.08.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36-lokalowego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Ciechanowie przy ul. Karola Szwanke na działce Nr 4781/6.
Nr. sprawy: ZO61/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:188 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 30.07.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę ciepłomierzy mieszkaniowych w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Ciechanowie i budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 19B w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO53/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:138 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 30.07.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomów i pionów centralnego ogrzewania i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 3 lokalach komunalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 16 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO59/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:135 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 25.07.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu balkonów narożnych w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 87 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO58/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:153 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 24.07.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej drewnianej w lokalach komunalnych administrowanych przez TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO57/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:143 razy
Formularz cenowy - pobrano:134 razy
P.B. 17 Stycznia 23/1B,2C - pobrano:129 razy
P.B. ul. Nadrzeczna 28/5, ul. Ściegiennego 5/4 - pobrano:114 razy
P.B. ul. Spółdzielcza 1/5, ul. Hallera 19/1C - pobrano:137 razy
P.B. ul. Sienkiewicza 57/2, ul. Sienkiewicza 15/2 - pobrano:98 razy
P.B. ul. Okrzei 13/18A, ul. Moniuszki 11/3 - pobrano:97 razy
P.B. ul. Okrzei 20/4B, ul. Okrzei 15/11, - pobrano:91 razy
P.B. ul. 17 Stycznia 41/1,8B - pobrano:94 razy
P.B. ul. Powstańców Warszawskich 7/1 - pobrano:88 razy
P.B. ul. 17 stycznia 21/4B, 17 Stycznia 48/1B - pobrano:98 razy
P.B. ul. Okrzei 11/11A, Okrzei 18/3A - pobrano:1 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 24.07.2019r.
Nazwa: Przetarg na wykonanie termomodernizacji i remontu dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Krubińskiej 53 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: BU5/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Przedmiar robót zamienny - pobrano:120 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:127 razy
STWiOR - pobrano:100 razy
Dokumentacja przetargowa - pobrano:195 razy
Wyjaśnienie - pobrano:131 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 19.07.2019r. (termin złożenia ofert 06.08.2019r. do godz. 10.00)
Nazwa: Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 31 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: BU4/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

STWiOR - pobrano:0 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:0 razy
Dokumentacja przetargowa - pobrano:173 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 18.07.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi na pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach i lokalach mieszkalnych komunalnych, Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie: okresowego badania stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Nr. sprawy: ZO52/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:150 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 01.07.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO45/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:152 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 26.06.2019r.
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36-lokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Ciechanowie przy ul. Karola Szwanke na działce Nr 4781/6.
Nr. sprawy: TBS-02/19

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobrano:207 razy
SIWZ - pobrano:182 razy
Wyjaśnienie - pobrano:133 razy
Przedmiar robót zamienny - pobrano:113 razy
Informacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:172 razy
Załączniki do SIWZ nr 1,3,4,5,6,7,8,14 - pobrano:0 razy
Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy - pobrano:120 razy
Załącznik nr 13 do SIWZ - harmonogram rzeczowo-finansowy - pobrano:146 razy
Załącznik nr 2 do SIWZ - przedmiar robót - pobrano:0 razy
Załącznik nr 10 do SIWZ - STWiOR - pobrano:129 razy
Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt wykonawczy ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA - pobrano:151 razy
Załacznik nr 12 do SIWZ - Projekt wykonawczy -INSTALALCJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE I DROGI - pobrano:121 razy
Załącznik nr 11 do SIWZ - Projekt budowlany - pobrano:127 razy
Wizualizacja - pobrano:127 razy
Ogłoszenie o zamówieniu - pobrano:163 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 19.06.2019r.
Nazwa: Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 31 w Ciechanowie
Nr. sprawy: BU4/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:167 razy
Dojumentacja przetargowa - pobrano:148 razy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roóbt - pobrano:136 razy
Unieważnienie - pobrano:221 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 06.06.2019r.
Nazwa: Przetarg na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 78 w Ciechanowie
Nr. sprawy: BU2/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja przetargowa - pobrano:174 razy
STWIOR - pobrano:0 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:125 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 31.052019r.
Nazwa: Przetarg nana remont dachu z wymianą pokrycia dachowego i remont kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 37 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: BU3

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumetacja przetargowa - pobrano:169 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:169 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 29.05.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomu i pionów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO40/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Projekt budowlany - pobrano:167 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:174 razy
Dokuemtacja projektowa - pobrano:133 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 16.05.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO36/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:152 razy
Formularz cenowy - pobrano:134 razy
Rysunki stolarki okiennej - pobrano:138 razy
Klauzula informacyjna - pobrano:124 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 16.05.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe naopracowanie oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. 3- Maja 10 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO38/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:139 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 13.05.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 45 w Ciechanowie dla dwóch lokali komunalnych.
Nr. sprawy: ZO35/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:180 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 10.05.2019r.
Nazwa: Przetarg na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 78 w Ciechanowie
Nr. sprawy: BU2/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

STWIOR - pobrano:123 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:109 razy
Dokumentacja przetargowa - pobrano:167 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 30.04.2019r.
Nazwa: Przetarg na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 w Ciechanowie
Nr. sprawy: BU1/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:0 razy
Specyfikacja techniczna wykonania im odbioru roóbt - pobrano:0 razy
Dokumentacja przetargowa - pobrano:148 razy
Przedmiar robót - pobrano:131 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 19.04.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 13 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO33

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:167 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 16.04.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołajczyka 7 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO29/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Wyjaśnienie - pobrano:245 razy
Przedmiar robót zamienny - pobrano:107 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:179 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:137 razy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - pobrano:117 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 10.04.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i przystosowania pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 52 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO31

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:155 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 09.04.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 9 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO27/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:131 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 03.04.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 13 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO26/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:159 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 20.03.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania na węzeł cieplny w budynkach mieszkalnych przy ul. Wyzwolenia 9 , ul. Sienkiewicza 52 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO22/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:136 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 13.03.2019r. (termin złożenia ofert 27.03.2019r. godz. 12.00)
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na remont elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Warszawskich 7 w Ciechanowie
Nr. sprawy: TBS-01/19

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Informacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:164 razy
SIWZ - pobrano:163 razy
Załączniki do SIWZ nr 1-nr 10 - pobrano:0 razy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - pobrano:0 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:138 razy
Ogłoszenie o zamówieniu - pobrano:134 razy
Zawiadomienie o wyborze - pobrano:174 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 08.03.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na podanie cen jednostkowych brutto na roboty malarskie i towarzyszące w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie wg załączonego formularza ofertowo-cenowego (zał.1).
Nr. sprawy: ZO20/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:184 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 05.03.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę kratek wentylacyjnych na otworach znajdujących się w stropodachu budynku mieszkalnego przy ul Powstańców Wielkopolskich 9 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO16/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:164 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 04.03.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych będących „elementem historycznego zespołu powstałego w latach 1940-44, położonego w Ciechanowie wpisanego wraz z obszarem do rejestru zabytków pod numerem A-1401".
Nr. sprawy: ZO19/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:135 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 15.02.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i kominów budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 78 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO12/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:138 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 12.02.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Nr. sprawy: ZO09/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Unieważnienie zapytania oferowego - pobrano:171 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:186 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 12.02.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 56 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO08/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:185 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 07.02.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych, szczegółowo określona w formularzu cenowym dla potrzeb TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO07/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Wyjaśnienie - pobrano:175 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:139 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 06.02.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej wykonania wewnętrznej instalalcji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na węzeł cieplny w budynkach mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia 41 ul. 17 Stycznia 52 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO06/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:182 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 01.02.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego przy ul. Świętochowskiego 7 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO05/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:181 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 01.02.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na zakup oleju napędowego w ilości szacunkowej 7000 l rocznie dla potrzeb Zamawiającego z ograniczeniem do stacji paliw zlokalizowanych w granicach miasta Ciechanowa.
Nr. sprawy: ZO04/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:179 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 30.01.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu tarasu w budynku usługowo-handlowym przy ul. Kicińskiego 21/23 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO3/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:171 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 29.01.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wywóz nieczytsosci płynnych ze zbirników bezodpłyowowych dla budynków komunalnych przy ul. 3-Maja 8, ul. 3-Maja 10, Księcia Konrada II nr 5, Sienkiewicza 146, Orylskiej 3 w Ciechanowie w ilości 1200 m3.
Nr. sprawy: ZO2/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:184 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 10.10.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych i remontu dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Krubińskiej 53 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO1/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:126 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 17.12.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ciechanowie przy ul. K. Szwanke na działce o nr. ewid. 4781/6
Nr. sprawy: ZO102/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Informacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:180 razy
Klauzula informacyjna- zał nr 4 - pobrano:154 razy
Proket umowy- zał nr 3 - pobrano:134 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:200 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 14.12.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymiane wodomierzy mieszkaniowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, komunalnych i w zasobach własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO104/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:218 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 09.11.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
Nr. sprawy: ZO98/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:183 razy
Zestawienie stolarki okiennej - pobrano:141 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 06.11.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach komunalnych, Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO97/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:135 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 23.10.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ilości 12 szt. wraz z oprogramowaniem na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO91/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Informacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:130 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:134 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 18.10.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO90

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Klazuzula informacyjna - pobrano:125 razy
Formularz ofertowy - pobrano:120 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:168 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 15.10.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu tarasu w budynku usługowo-handlowym przy ul. Kicińskiego 21/23 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO87/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:150 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 09.10.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego lokali szczytowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Andersa 52 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO86/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:136 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 09.10.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej i uzupełnienie ubytków w ścianie fundamentowej z zewnątrz budynku od strony wschodniej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 9 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO85/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:245 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 24.09.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ilości 12 szt. na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO82/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:170 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 19.09.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu tarasu w budynku usługowo-handlowym przy ul. Kicińskiego 21/23 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO80/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:172 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 04.09.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej i uzupełnienie ubytków w ścianie fundamentowej z zewnątrz budynku od strony wschodniej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 9 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO76/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:118 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 04.09.2018r.(złożenie ofert do 12.09.2018r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Krubińskiej 51 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO75/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:115 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 22.08.2018r.
Nazwa: Przetarg na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 80 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: BU-02/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

SWIZ - pobrano:157 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:110 razy
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - pobrano:117 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 21.08.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej PCV w budynkach mieszkalnych. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej PCV w pomieszczeniach piwnicznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Granicznej 33 w Ciechanowie, wymiana stolarki okiennej PCV na klatce schodowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Płockiej 1B w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO72/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:161 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 21.08.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe opracowanie dokumentacji projektowo=kosztorysowej na remont balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Krubińskiej 51 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO71/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:155 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 09.08.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na usługę kominiarską w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i budynków będących własnością TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO69/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:154 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 03.08.2018r. --TERMIN ZŁOŻENIA OFERT 20.08.2018r. do godz. 12:00 --
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Witosa 72 w Ciechanowie
Nr. sprawy: TBS-03/18

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

SIWZ - pobrano:0 razy
Ogłoszenie o zamówieniu - pobrano:307 razy
Załącznik do SIWZ nr 2- przedmiar robót - pobrano:130 razy
Załączniki do SIWZ nr 1, nr 3-10 - pobrano:142 razy
sesjaotwarcia - pobrano:117 razy
Zawiadomienie o wyborze - pobrano:147 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 31.07.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego lokali szczytowych wielorodzinnego budynku mieszklnego zlokalizowanego przy ul. Andersa 52 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO68/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:0 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 19.07.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na usługę kominiarską w budynkach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO67/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:170 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 18.07.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont kominów i wymianę rynien i rur spustowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 32A i ul. Sienkiewicza 32B w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO66/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:0 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 10.07.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Mikołajczyka 7 i ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO65/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Warunki przyłączeniowe dot. bud. Mikołajczyka 7 - pobrano:278 razy
Warunki przyłaczeniowe dot. bud. ul. Nadfosnej 3 - pobrano:113 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:171 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 05.07.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejących zamieszkałych budynkach przy ul. Niechodzkiej 3 i ul. Niechodzkiej 3A w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO62/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:141 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 05.07.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego lokali szczytowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Andersa 52 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO63/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:181 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 29.06.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm z robotami towarzyszącymi przy budynku mieszkalnym ul. 17 Stycznia 45 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO59/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:161 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 04.07.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej po pożarze w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 48 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO60/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:179 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 27.06.2018r.
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 3A w Ciechanowie.
Nr. sprawy: TBS-02/18

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zawiadomienie o wyborze - pobrano:0 razy
Wyjaśnienia do zapytania z dnia 06.07.2018r. - pobrano:178 razy
Ogłoszenie o zamówieniu nr 579933-N-2018 - pobrano:190 razy
Przedmiar robót - pobrano:322 razy
Załączniki do SWIZ: nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 - pobrano:355 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:157 razy
SIWZ - pobrano:215 razy
IOnformacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:168 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 26.06.2018r.
Nazwa: Przetarg na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 19 w Ciechanowie
Nr. sprawy: BU1/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

SIWZ - pobrano:249 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:201 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 19.06.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul.Grodzkiej 3 A w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO58/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:170 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 15.06.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Nadfosnej 8 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO57/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:1109 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 12.06.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie adaptacji budowlanej pomieszczeń węzła cieplnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, ul. Powstańców Wielkopolskich 9 i ul. Powstańców Wielkopolskich 11 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO54/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Adaptacja budowlana pomieszczenia węzła cieplengo Powst Wlk 9 - pobrano:182 razy
Adaptacja budowlana pomieszczenia węzła cieplnego - pobrano:263 razy
Adaptacja budowlana pomieszczenia węzła cieplengo Powst Wlk 4 - pobrano:155 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:175 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 29.05.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w lokalach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO53/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Załącznik nr 3 - pobrano:180 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:214 razy
Formularz cenowy - pobrano:0 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 25.05.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont schodów wejściowych zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul.Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO52/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:194 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 22.05.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm z robotami towarzyszącymi przy budynku mieszkalnym ul. 17 Stycznia 45 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO50/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:172 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 09.05.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomów i pionów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przystosowania pomieszczenia na węzeł cieplny i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 8 lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 48 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO48/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:157 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:423 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 20.04.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Krubińskiej 51 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO43/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - pobrano:169 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:242 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:192 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 17.04.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wynajem garażu przy ul. Grodzkiej 3A w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO47/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:194 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 10.04.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 13 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO44/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:205 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 09.04.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie opaski z kostki betonowej brukowej wokół budynku mieszkalnego przy ul. Ceramicznej 3 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO42/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:184 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 09.04.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul.Ceramicznej 3 w Ciechanowie w pomieszczeniach pokoi ogrzewanych piecami kaflowymi.
Nr. sprawy: ZO41/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:638 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 30.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO40/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Załącznik nr 2A - pobrano:212 razy
Formularz cenowy - pobrano:227 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:233 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 22.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomu i pionów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 15 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO39

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:182 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:233 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 22.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej i w pomieszczeniach piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 37 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO37/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:219 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 22.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na prace drogowe związane z wykonaniem zjazdu z ul. Karola Szwanke w Ciechanowie na działkę Dz. Nr. 4781/5 i przeniesienie wiaty przystankowej z wykonaniem zatoki przystankowej przy ul. Karola Szwanke w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO38/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:247 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 21.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania: Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Ciechanowie przy ul. Karola Szwanke na działce nr 4781/5.
Nr. sprawy: ZO36/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:377 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 16.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na naprawę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 29 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO33/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:240 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 09.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę okien połaciowych drewnianych na dachu budynków mieszkalnych przy ul. Ks. Konrada II 9 i ul. Ks. Konrada II 11 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO32

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:255 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 09.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę okien połaciowych drewnianych na dachu budynków mieszkalnych przy ul. Ks. Konrada II 9 i ul. Ks. Konrada II 11 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO32/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobraćPotwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 09.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę kratek wentylacyjnych na otworach znajdujących się w stropodachu budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 9 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO31/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:224 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 09.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. Kraszewskiego 4 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO30/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:311 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 23.02.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. Kraszewskiego 4 w Ciechanowie w pomieszczeniach pokoi ogrzewanych piecami kaflowymi.
Nr. sprawy: ZO28/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Uniewaznienie zapytania ofertowego - pobrano:209 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:294 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 23.02.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych, szczegółowo określoną w formularzu cenowym /roczne zestawienie materiałów biurowych do wyceny/- załącznik nr 2.
Nr. sprawy: ZO27/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:242 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 21.02.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę okien połaciowych na dachu budynków mieszkalnych przy ul. Ks. Konrada II 9 i ul. Ks. Konrada II 11 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO22/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Unieważnienie zapytania ofertowego - pobrano:218 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:273 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 15.02.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę ciepłomierzy w lokalach w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 70 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO24/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:241 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 15.02.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę kompaktowych ciepłomierzy mieszkaniowych w ilości 97 szt. w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO23/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:217 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 12.02.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspiańskiego 42 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO18/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:261 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 07.02.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych na okres 1 roku, szczegółowo określoną w formularzu cenowym /roczne zestawienie materiałów biurowych do wyceny/- załącznik nr 2.
Nr. sprawy: ZO19/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Unieważnienie zapytania ofertowego - pobrano:204 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:189 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 01.02.2018r.
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Ciechanowie przy ul.Karola Szwanke na działce Nr 4781/5.
Nr. sprawy: TBS-01/18

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobrano:249 razy
Informacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:291 razy
Projekt wykonawczy kompletny - Architektura - pobrano:258 razy
Projekt wykonawczy kompletny - Konstrukcja - pobrano:225 razy
Projekt wykonawczy kompletny - Instalacje elektryczne - pobrano:253 razy
Projekt wykonawczy kompletny - Instalacje sanitarne - pobrano:227 razy
Projekt wykonawczy - Instalalcje zewnętrzne - pobrano:221 razy
Wyjaśnienie i modyfikacja z dnia 23.02.2018r. - pobrano:226 razy
Wyjaśnienia do zapytań z dnia 14.02.2018r. - pobrano:233 razy
Przedmiar robót w formacie ath - pobrano:250 razy
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) - pobrano:314 razy
Formularz ofertowy - pobrano:0 razy
Załączniki do SIWZ - pobrano:204 razy
Projekt Budowlany - pobrano:257 razy
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - pobrano:210 razy
Wzór umowy - pobrano:237 razy
Przedmiar robót - pobrano:373 razy
Ogłoszenie o zamówieniu nr 512850-N-2018 - pobrano:262 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 26.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystosci płynnych ze zbiorników bezodpływowych dla budynków komunalnych przy ul. 3-Maja 8,ul. 3 Maja 10,ul. Księcia Konrada II 5, ul. Sienkiewicza 146,ul. Orylskiej 3 w Ciechanowie w ilości 1200 m3 w skali jedego roku.
Nr. sprawy: ZO17/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:184 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 26.01.2018R.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dwóch klatek schodowych i położenie podłogi na strychu w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 5 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO16/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:699 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 22.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na zakup oleju napędowego w ilości szacunkowej 7000 l rocznie dla potrzeb Zamawiającego z ograniczeniem do stacji paliw zlokalizowanych w granicach miasta Ciechanowa.
Nr. sprawy: ZO15/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:207 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 17.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO13/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

zapytanie ofertowe - pobrano:203 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 17.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 37 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO12/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

zapytanie ofertowe - pobrano:199 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 11.10.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 31 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO10/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:241 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 09.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Krubińskiej 51 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO07/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:261 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 08.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowanie pod węzeł cieplny w budynkach mieszkalnych przy ul. 17 stycznia 48, ul. 17 Stycznia 50 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO06/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:249 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 03.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 15 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO05/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:320 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 03.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie projektowo-kosztorysowej na remont elewacji w budynkach mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia 78, ul. Sienkiewicza 80 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO04/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:180 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 03.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców Warszawskich 7 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO03/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:242 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 03.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe złożenie oferty na podanie cen jednostkowych brutto na roboty malarskie i towarzyszące w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie wg załączonego formularza ofertowo-cenowego.
Nr. sprawy: ZO02/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:372 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 03.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 31 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO01/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:226 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 20.12.2017r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO107/2017

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:218 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 13.11.2017r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 1 szt. serwera na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO102/2017

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:230 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 02.11.2017r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi na pomiary elektryczne w budynkach komunalnych, Wspólnot Mieszkaniowych i będących własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie i Administracji Zleconej w zakresie :okresowego badania stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Nr. sprawy: ZO101/2017

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:247 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 31.10.2017r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę kratek wentylacyjnych na otworach znajdujących się stropodachu budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 9 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO100/2017

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:203 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 24.10.2017
Nazwa: Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej do budynków komunalnych i obiektów należących do Gminy Miejskiej Ciechanów wykazanych w załączniku nr 1.
Nr. sprawy: ZO99/2017

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Załącznik nr 3 po zmianach - pobrano:157 razy
Wyjaśnienie - pobrano:153 razy
Przedłużenie terminu składania ofert - pobrano:165 razy
Załącznik nr 3 - pobrano:0 razy
Załącznik nr 2 - pobrano:0 razy
Załącznik nr 1 - pobrano:0 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:215 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 19.10.2017r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe opracowanie oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 10-341 przy ul. 3-Maja 8 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO90/2017

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:193 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 17.10.2017r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej do budynków komunalnych i obiektów należących do Gminy Miejskiej Ciechanów wykazanych w załączniku nr 1.
Nr. sprawy: ZO89/2017

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Projekt umowy - pobrano:173 razy
Szczegółowy opis zamówienia - pobrano:0 razy
Formularz ofertowo-cenowy - pobrano:170 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:374 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 17.10.2017r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 1 szt. serwera na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO87/2017

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Unieważnienie zapytania ofertowego - pobrano:235 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:2222 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 17.10.2017r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dwóch klatek schodowych i położenie podłogi na strychu w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 5 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO88/2017

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:653 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 12.10.2017r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 5 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO86/2017

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:228 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data przetargu: 12.10.2017r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę rynien w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 9 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO85/2017

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:183 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


projekt i wykonanie: virtualmedia.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka plików Cookies. Możesz okreslić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X